เราสามารถแปลงข้อมูลของ database จาก int เป็น string ไหมค่ะ (จะแปลงเฉพาะหน้า UI ไปเป็น string อย่างเดียว)

ตอบกระทู้


คำถามนี้ เพื่อป้องกันการส่งแบบอัตโนมัติจากสแปมบอท
รูปแสดงอารมณ์
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
รูปแสดงอารมณ์อื่นๆ

BBCode เปิด
[img] เปิด
[flash] ปิด
[url] เปิด
[Smile icon] เปิด

กระทู้แนะนำ
   

มุมมองที่ขยายได้ กระทู้แนะนำ: เราสามารถแปลงข้อมูลของ database จาก int เป็น string ไหมค่ะ (จะแปลงเฉพาะหน้า UI ไปเป็น string อย่างเดียว)

เราสามารถแปลงข้อมูลของ database จาก int เป็น string ไหมค่ะ (จะแปลงเฉพาะหน้า UI ไปเป็น string อย่างเดียว)

โพสต์ โดย supattra_su » 16/10/2018 5:57 pm

เราสามารถแปลงข้อมูลของ database จาก int เป็น string ไหมค่ะ (จะแปลงเฉพาะหน้า UI ไปเป็น string อย่างเดียว สำหรับ database ยังคงเป็น int เหมือนเดิมค่ะ)โค้ด: เลือกทั้งหมด

                   <?php if($aCtyDataList['rtCode'] == 1 ):?>
                        <?php foreach($aCtyDataList['raItems'] AS $nKey => $aValue):?>
                            <tr class="text-center xCNTextDetail2 otrCardType" id="otrCardType<?=$nKey?>" data-code="<?=$aValue['rtCtyCode']?>" data-name="<?=$aValue['rtCtyName']?>">
                                <td class="text-center">
                                    <label class="fancy-checkbox">
                                        <input id="ocbListItem<?=$nKey?>" type="checkbox" class="ocbListItem" name="ocbListItem[]">
                                        <span>&nbsp;</span>
                                    </label>
                                </td>

                                <td><?=$aValue['rtCtyCode']?></td>
                                <td class="text-center"><?=$aValue['rtCtyName']?></td>
                                <td class="text-center"><?=$aValue['rtCtyDeposit']?></td>
                                <td class="text-center"><?=$aValue['rtCtyExpirePeriod']?></td>
[b]
                                <?php
                                    switch($aValue['rtCtyExpiredType']){
                                        case "1":
                                            $aValue['rtCtyExpiredType'] == "ชั่วโมง";
                                            break;
                                        case "2":
                                            $aValue['rtCtyExpiredType'] == "วัน";
                                            break;
                                        case "3":
                                            $aValue['rtCtyExpiredType'] == "เดือน";
                                            break;
                                        case "4":
                                            $aValue['rtCtyExpiredType'] == "ปี";
                                            break;
                                    }
                                ?>[/b]
                   
                                <td class="text-center"><?=$aValue['rtCtyStaAlwRet']?></td>
   
                                <td>
                                    <!-- เปลี่ยน -->
                                    <img class="xCNIconTable" src="<?php echo  base_url().'/application/assets/icons/delete.png'?>" onClick="JSoCardTypeDel('<?php echo $aValue['rtCtyCode']?>')">
                                </td>
                                <td>
                                    <!-- เปลี่ยน -->
                                    <img class="xCNIconTable" src="<?php echo  base_url().'/application/assets/icons/edit.png'?>" onClick="JSvCallPageCardTypeEdit('<?php echo $aValue['rtCtyCode']?>')">
                                </td>
                            </tr>
                        <?php endforeach;?>
                    <?php else:?>
                        <tr><td class='text-center xCNTextDetail2' colspan='9'><?= language('pos5/cardtype','tCTYNoData')?></td></tr>
                    <?php endif;?>ให้ข้อมูลโชว์เป็น ข้อความ
หหห.png
2
แนบไฟล์
1Untitled.png
1
1Untitled.png (12.41 KiB) เปิดดู 1087 ครั้ง

ข้างบน