มารู้จักกับ Procedural Style และแบบ OOP Style กันเถอะ!

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: มารู้จักกับ Procedural Style และแบบ OOP Style กันเถอะ!

มารู้จักกับ Procedural Style และแบบ OOP Style กันเถอะ!

by putcharaporn_tan » 06/08/2015 1:36 pm

:!: วิธีเขียนโค๊ต PHP สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 สไตล์ คือ Procedural Style และแบบ OOP Style (Object Oriented Programming Style)
:?:
mysql-php-swift-tutor.png
mysql-php-swift-tutor.png (70.59 KiB) Viewed 932 times
:lol: :lol: Procedural Style เป็นสไตล์การเขียนโค๊ต ที่เขียนคำสั่งที่มีลำดับต่อเนื่องกันไป โดยอาจแบ่งกลุ่มโค๊ตออกเป็นฟังก์ชัน (หรือ โพซีเยอร์) ซึ่งเป็นสไตล์การเขียนโค๊ตแบบดั้งเดิมที่ใช้กันมานาน

:lol: :lol: OOP Style เป็นการเขียนโค๊ตสไตล์ใหม่ ที่มองกลุ่มโค๊ตคำสั่งเป็นเสมือนวัตถุ (เรียกว่า Object) ซึ่งผลลัพธ์การทำงาน จะเกิดจากการนำวัตถุย่อยๆ มาประกอบเป็นวัตถุที่ซับซ้อนขึ้น เปรียบเหมือนกับการสร้างรถยนต์ ที่จะประกอบไปด้วยประตู ล้อ เครื่องยนต์ กระจก ฯลฯ
สาเหตุที่ต้องมีการพัฒนาการเขียนโค๊ตจาก Procedural Style มาเป็น OOP Style ทั้งนี้เนื่องมาจาก หากโปรแกรมของเรามีขนาดใหญ่ การใช้ Procedural Style นั้นแก้ไขปรับปรุงได้ยาก (ทั้งเจ้าของโค๊ต และคนที่จะมาพัฒนาโค๊ตต่อ) ส่วน OOP Style แก้ไขเพิ่มเติมได้ง่ายกว่า เนื่องจากเป็นการแย่งโค๊ตออกเป็นส่วนย่อยๆ (ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน) จึงสามารถแบ่งงานไปให้ใครช่วยทำก็ได้

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: เกี่ยวกับ Object Oriented Programming :mrgreen: :mrgreen:
Object Oriented Programming (หรือมักเรียกว่า OPP) จะมองกลุ่มของโค๊ตคำสั่งวัตถุย่อยๆ (เรียกว่า Object) ซึ่งหากต้องการผลลัพธ์อะไรแล้ว ก็จะนำเอา Object นั้นมาประกอบรวมกัน โดยแต่ละ Object จะมีคุณสมบัติประจำตัว และความสามารถในการทำงานที่แตกต่างกัน การเขียนโปรแกรมในสไตล์ Object Oriented Programming ผู้พัฒนาจึงไม่จำเป็นต้องทราบรายละเอียดคำสั่งภายใน Object เหล่านั้น ทราบเพียงแค่ ถ้านำเอา Object นั้นมาใช้แล้วผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นอย่างไรก็พอแล้ว


:mrgreen: :mrgreen: :cry: :cry: สามารถเรียนรู้เรื่อง PHP จาก :lol: :lol: บทเรียน PHP ออนไลน์

:mrgreen: :mrgreen: :cry: :cry: สามารถเรียนรู้เรื่อง PHP OOP จาก :lol: :lol:
บทเรียน PHP OOP ออนไลน์

ขอบคุณบทความดีๆจากswift-tutor

Top