คำสั่งแสดง การสร้าง PROCEDURE ใน MySQL 5

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: คำสั่งแสดง การสร้าง PROCEDURE ใน MySQL 5

คำสั่งแสดง การสร้าง PROCEDURE ใน MySQL 5

by mindphp » 13/09/2016 6:33 am

รูปแบบ

Code: Select all

SHOW CREATE PROCEDURE procedure_name
เช่น

Code: Select all

SHOW CREATE PROCEDURE getTags
ผลที่ได้

Code: Select all

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `getTags`(IN id CHAR( 100 ))
BEGIN
SELECT DISTINCT tt.topic_id FROM (phpbb_m_topictags tt) WHERE tt.tag_id = id;
END

Top