การใช้งาน Popover(ป็อบโอเวอร์) ใน Bootstrap 4(บูตสแตบ 4)

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การใช้งาน Popover(ป็อบโอเวอร์) ใน Bootstrap 4(บูตสแตบ 4)

การใช้งาน Popover(ป็อบโอเวอร์) ใน Bootstrap 4(บูตสแตบ 4)

by Parichat » 15/01/2018 11:42 am

Popover(ป็อบโอเวอร์)ใน Bootstrap 4(บูตสแตบ 4) คล้ายกับคำแนะนำเครื่องมือ เป็นกล่องป๊อปอัปที่ปรากฏขึ้นเมื่อเราทำการคลิกปุ่มเครื่องมือนั้นๆ ความแตกต่างก็คือ popover อาจมีเนื้อหาได้มากขึ้น
ตัวอย่าง

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.6/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h3>การใช้งาน Popover หากต้องการให้ Popover หายไปเราก็คลิกที่ปุ่มเดิมแล้วมันก็จะหายไป</h3>
 <a href="#" title="Header" data-toggle="popover" data-placement="top" data-content="Content">Click Top</a>
 <a href="#" title="Header" data-toggle="popover" data-placement="bottom" data-content="Content">Click Bottom</a><br><br><br><br><br>
 <a href="#" title="Header" data-toggle="popover" data-placement="left" data-content="Content">Click Left</a><br>
 <a href="#" title="Header" data-toggle="popover" data-placement="right" data-content="Content">Click Right</a><br>
</div>
<br><br><br>
<div class="container">
 <h3>การใช้งาน Popover หากเราต้องการให้ Popover หายไปเราก็คลิกพื้นที่ว่างของหน้าเว็บแล้วมันจะหายไป</h3>
  <a href="#" title="Dismissible popover" data-toggle="popover" data-trigger="focus" data-content="Click anywhere in the document to close this popover">Click</a>
</div>
<br><br><br>
<div class="container">
 <h3>การใช้งาน Popover แค่เราเอาเคอร์เซอร์เมาส์ไปชี้มันก็จะขึ้น Popover มาแต่ถ้าเราไม่เอาเคอร์เซอร์เมาส์ไปชี้มันก็จะไม่ขึ้น</h3>
 <a href="#" title="Header" data-toggle="popover" data-trigger="hover" data-content="Some content">Click</a>
</div>

<script>
$(document).ready(function(){
  $('[data-toggle="popover"]').popover();  
});
</script>

</body>
</html>
ผลลัพธ์
f6.JPG
อ้างอิง : https://www.w3schools.com/bootstrap4/bo ... opover.asp

Top