การใช้งานในหัวข้อต่างๆของโปรแกรม ClipAcc

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

sasitorn
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 147
Joined: 03/03/2015 9:40 am

การใช้งานในหัวข้อต่างๆของโปรแกรม ClipAcc

Post by sasitorn » 09/03/2015 5:35 pm

การใช้งานในหัวข้อต่างๆของโปรแกรม ClipAcc
สำหรับ โปรแกรมนี้มีชื่อว่า โปรแกรม ClipAcc มันเป็น โปรแกรมบัญชีฟรี ครบทุกระบบงานด้านบัญชี ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การซื้อ การขาย หรือแม้แต่ AP (Account Payable) AR (Account Receivable) IC, Bank, Vat, GL, Asset และระบบ Muti-Curruncy สามารถยิง AR-Code ขายหน้าร้าน ใช้งานบนฐานข้อมูล ที่มีขนาดใหญ่ได้สบาย เช่น MS SQL-Server, Inter Base มีสองภาษา ไทย-อังกฤษ ทุกระบบทำงานเชื่อมโยงกันอัตโนมัติ สามารถออกแบบฟอร์มเอกสาร และงบการเงินได้เอง

Program Features (คุณสมบัติและความสามารถของ โปรแกรมบัญชีฟรี ClipAcc)

-ระบบบัญชี ครอบคลุมธุรกิจมากที่สุด
-พัฒนาด้วย Delphi ทำให้ใช้หลักการ SQL Query อย่างแท้จริง ส่งผลให้สามารถรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ได้สบาย
-ใช้ระบบฐานข้อมูลแบบ Interbase 6 และ Microsoft SQL Server 2000
-สามารถเพิ่มกิจการทำการได้ โดยไม่จำกัด
-ระบบบัญชีที่ผ่านเข้าบัญชีแยกประเภท โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการบันทึกข้อมูล
-ท่านสามารถเพิ่มหัวข้อเมนู การเบิก-จ่าย ,ซื้อ ,ขาย สินค้า ตามจุดประสงค์ เองได้
-ออกแบบหรือปรับรูปแบบ เอกสารเองได้ เช่น ใบกำกับภาษี,ใบเสร็จรับเงิน,ใบวางบิล ฯลฯ
-ออกแบบหรือปรับรูปแบบ งบการเงิน เองได้
-มีระบบสอง ภาษา ไทย/อังกฤษ โดยผู้ใช้สามารถเข้าไปเปลี่ยนคำแปล ต่างๆได้เองทั้งหมด
-ได้มาตรฐานตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 63) ซอฟต์แวร์เฮ้าส์เลขที่ 0368

ที่มา: http://software.thaiware.com/8247-ClipAcc-Download.html

การลงรายการซื้อสด
1. ขั้นแรกเลือก ทะเบียน จากนั้นเลือก ทะเบียนผู้ขาย
m[;krb.png
m[;krb.png (114.35 KiB) Viewed 4983 times
2. หลังจากเลือกทะเบียนผู้ขายแล้วจะปรากฏหน้าจอสำหรับบันทึกผู้ขาย ให้คลิกที่เพิ่ม จากนั้นกรอกข้อมูลของผู้ขาย เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิก บันทึก และ ออก
ทบ02.png
ทบ02.png (29.12 KiB) Viewed 4983 times
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
กรมสรรพากรมีหน้าที่จัดเก็บภาษีจากผู้เสียภาษีอากรทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลและเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บจึงได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บฐานข้อมูลของผู้เสียภาษีอากรโดยกำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรแต่ละรายมีและใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเพียง 1 หมายเลข ประกอบด้วยตัวเลข 10 หลัก ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร ดังนี้
”มาตรา 3 เอกาทศ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร อธิบดีมีอำนาจกำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรและผู้มีหน้าที่จ่ายเงินได้มีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากรได้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่อธิบดีกำหนด ทั้งนี้ โดยอนุมัติรัฐมนตรี
การกำหนดตามวรรคหนึ่งให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
ที่มา: http://www.rd.go.th/publish/14688.0.html#3 ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์นี้

3. เมื่อบันทึกรายละเอียดผู้ขายแล้ว ขั้นตอนต่อไป ให้เลือก ระบบซื้อ เลือก ออกใบสั่งซื้อ
qqqq01.png
qqqq01.png (88.09 KiB) Viewed 4983 times
4. หลังจากเลือกออกใบสั่งซื้อแล้ว จะปรากฏหน้าจอสำหรับกรอกรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า ให้กรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิก บันทึก และ ออก
qqqqq02.png
qqqqq02.png (97.67 KiB) Viewed 4983 times
5. เมื่อกรอกข้อมูลใบสั่งซื้อแล้ว ให้คลิกที่ไอคอน ซื้อสด เพื่อทำการบันทึกการซื้อสินค้า เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ให้คลิก บันทึก และ ออก เป็นการเสร็จสิ้นการบันทึกซื้อสด
qqqqqq03.png
qqqqqq03.png (107.98 KiB) Viewed 4983 times
6. การดูรายงานการซื้อสด
ให้เลือก ระบบซื้อ เลือก รายงาาน และเลือกหัวข้อที่ต้องการดูรายงาน
qqqqqq04.png
qqqqqq04.png (131.63 KiB) Viewed 4983 times
7. เมื่อเลือกรายงานที่ต้องการดูแล้ว ก็จะปรากฏหน้าจอสำหรับใส่วันที่ที่ต้องการดูรายงาน เช่น 1/1/58 ถึงวันที่ 31/12/58 จากนั้นเลือกรหัสผู้ขายที่ต้องการดูรายงาน เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว คลิกที่จอภาพ
qqqqqq05.png
qqqqqq05.png (43.58 KiB) Viewed 4983 times
ก็จะปรากฏรายงานการซื้อสด ที่ต้องการ
qqqqqqqq06.png
qqqqqqqq06.png (89.39 KiB) Viewed 4983 times
การซื้อสด และ การซื้อเชื่อ มีการบันทึกเช่นเดียวกัน คือ เพิ่มทะเบียนผู้ขาย จากนั้น ออกใบสั่งซื้อ และ บันทึกการซื้อ ตามลำดับ
แต่การซื้อเชื่อต้องลง เครดิตการชำระ และระยะเวลาครบกำหนดชำระ
qqqqq07.png
qqqqq07.png (198.11 KiB) Viewed 4983 times

User avatar
somboon_016
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 1
Joined: 26/04/2018 10:04 pm

Re: การใช้งานในหัวข้อต่างๆของโปรแกรม ClipAcc

Post by somboon_016 » 26/04/2018 10:10 pm

แก้ไขฟอร์เอกสารได้ไหมค่ะ ต้องทำอย่างไร

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 23394
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: การใช้งานในหัวข้อต่างๆของโปรแกรม ClipAcc

Post by mindphp » 28/04/2018 3:03 am

ใช้เวอร์ชั่นไหน อยู่ครับ
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042

Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 77 guests