การใช้งานโปรแกรม ClipAcc (การโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง)


การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

sasitorn
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 147
Joined: 03/03/2015 9:40 am

การใช้งานโปรแกรม ClipAcc (การโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง)

Post by sasitorn » 10/03/2015 3:15 pm

การโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง
เพื่อบันทึกรายการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง ด้านการโอนสินค้าออกจากคลัง จะมีผลทำให้คลังที่โอนออก จำนวนสินค้าลดลงเป็นการโอนย้ายสินค้าระหว่างกันภายในกิจการ

1. เลือก ระบบคงคลัง เลือก โอนย้ายระหว่างคลัง
การใช้งานโปรแกรม ClipAcc  (การโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง) โอน01.png
โอน01.png (86.94 KiB) Viewed 486 times
2. เมื่อปรากฏหน้าจอสำหรับกรอกรายละเอียดการโอนสินค้า คลิก เพิ่ม เลือกวันที่ เลือกว่าต้องการโอนสินค้าจากคลังไหน และต้องการโอนเข้าคลังไหน
การใช้งานโปรแกรม ClipAcc  (การโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง) โอน02.png
โอน02.png (41.94 KiB) Viewed 486 times
3. เมื่อเลือกเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปให้เลือกรายการที่ต้องการโอน เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิก บันทึก และออก
การใช้งานโปรแกรม ClipAcc  (การโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง) โอน03.png
โอน03.png (33.26 KiB) Viewed 486 times

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Users browsing this forum: No registered users and 23 guests