การใช้งานโปรแกรม ClipAcc (การจ่ายชำระหนี้)

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderator: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

sasitorn
PHP Hero Member
PHP Hero Member
โพสต์: 147
ลงทะเบียนเมื่อ: 03/03/2015 9:40 am

การใช้งานโปรแกรม ClipAcc (การจ่ายชำระหนี้)

โพสต์โดย sasitorn » 10/03/2015 3:21 pm

การจ่ายชำระหนี้
มีขั้นตอนการจ่ายชำระคล้ายกับการรับชำระ คือ
1. เมื่อต้องการจ่ายชำระหนี้ เลือก ระบบการเงิน เลือก เจ้าหนี้ เลือก จ่ายชำระหนี้
bbbbbb03.png
bbbbbb03.png (148.57 KiB) เปิดดู 502 ครั้ง

2. เมื่อปรากฏหน้าจอเพื่อบันทึกรายละเอียดการจ่ายชำระ ให้คลิกที่ เพิ่ม จากนั้นเลือกชื่อผู้ขาย เลือกรายการที่ต้องการจ่ายชำระ เมื่อเลือกแล้วจะมีรายละเอียดของยอดการจ่ายชำระขึ้น คลิก บันทึก และออก
bbb04.png
bbb04.png (94.73 KiB) เปิดดู 502 ครั้ง


ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษ ตามที่กฎหมายกำหนดและมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยปกติจัดเก็บเป็นรายปี รายได้ที่เกิดขึ้นในปีใดๆ ผู้มีรายได้มีหน้าที่ต้องนำไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีที่กำหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไป สำหรับผู้มีเงินได้บางกรณีกฎหมายยังกำหนดให้ยื่นแบบฯ เสียภาษีตอนครึ่งปี สำหรับรายได้ ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงครึ่งปีแรก เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีที่ต้องชำระและเงินได้บางกรณี กฎหมายกำหนดให้ ผู้จ่ายทำหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ที่จ่ายบางส่วน เพื่อให้มีการทยอยชำระภาษีขณะที่มีเงินได้เกิดขึ้นอีกด้วย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นภาษีอากรประเภทหนึ่งที่บัญญัติไว้ ในประมวลรัษฎากร จัดเก็บจากเงินได้ของบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีหลักการจัดเก็บที่สำคัญๆ โดยลำดับดังนี้
-ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
-นิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้
-ฐานภาษีของภาษีเงินได้นิติบุคคล
-ภาษีเงินได้นิติบุคคลคำนวณจากกำไรสุทธิ
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิ
- รอบระยะเวลาบัญชี
- กำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
- เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ
- เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ตรี (รายจ่ายต้องห้าม)
- อัตราภาษีและการคำนวณภาษี
- การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลคำนวณจากยอดรายได้ก่อนหักรายจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการจำหน่ายกำไรไปนอกประเทศ
สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
บัญชีอัตราภาษี
ที่มา: http://www.rd.go.th/publish/309.0.htmlสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามลิ้งค์นี้

ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 19 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน