การ Export รายงานเช็ค ในโปรแกรมบัญชี Express

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

pleng
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 177
Joined: 22/05/2017 10:15 am

การ Export รายงานเช็ค ในโปรแกรมบัญชี Express

Post by pleng »

การ Export รายงานเช็ค ในโปรแกรมบัญชี Express

ในการควบคุมเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด เป็นสิ่งที่ต้องควบคุมเป็นพิเศษเพราะรายการเทียบเท่าเป็นเงินสดเป็นรายการที่มีสภาพคล่องสูง ดังนั้นกิจการจึงต้องมีการตรวจสอบรายการเช็คหรือรายการเงินฝากธนาคารอยู่สม่ำเสมอ และในบทความนี้นะพูดถึงการ Export (เอคซฺพอร์ทฺ') รายงานเช็ค ในโปรแกรมบัญชี Express (อิคซฺเพรส) ออกมาเพื่อตรวจสอบกับ Statement (สเทท'เมินทฺ) จากธนาคาร

ขั้นตอนการ Export รายงานเช็ค ในโปรแกรมบัญชี Express
1.เข้าไปที่เมนูรายงาน>>1.พิมพ์รายงาน
Export Cheque1.png
Export Cheque1.png (12.9 KiB) Viewed 844 times
2.การแสดงรายงานเกี่ยวกับเช็ค
หมายเลขที่ 1 >> 3.รายงานเกี่ยวกับเช็ค
หมายเลขที่ 2 >> เลือกรูปแบบการพิมพ์รายงาน
หมายเลขที่ 3 >> ใส่รายละเอียดที่ต้องการจะทราบข้อมูล
หมายเลขที่ 4 >> กดพิมพ์
Export Cheque2.png
Export Cheque2.png (21.77 KiB) Viewed 844 times
3.ถ้าหากเลือกแสดงผลเป็นแฟ้มข้อมูลสามารถทำตามขั้นตอนได้ต่อไปนี้
กดเลือกการแสดงผล
o จอภาพ >>แสดงผลทางจอภาพ
o เครื่องพิมพ์ >>ปริ้นเอกสาร
o แฟ้มข้อมูล >>แฟ้มข้อมูลที่แก้ไขได้ .txt
Export Cheque3.png
Export Cheque3.png (21.07 KiB) Viewed 844 times
เลือกชนิดของแฟ้มข้อมูล
o แฟ้มข้อมูลชนิดข้อความ (Text File) (เทคซฺทฺ ไฟลฺ)
o แฟ้มข้อมูลมาตรฐาน (SDF File) (เอสดีเอฟ ไฟลฺ)
Export Cheque4.png
Export Cheque4.png (21.54 KiB) Viewed 844 times
4.การจัดเก็บไฟล์ข้อมูล
หมายเลขที่ 1 >> เลือกที่เก็บไฟล์
หมายเลขที่ 2 >> ตั้งชื่อไฟล์
หมายเลขที่ 3 >> กดบันทึก
Export Cheque5.png
Export Cheque5.png (34.25 KiB) Viewed 844 times
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: Google Adsense [Bot] and 4 guests