การ Export รายงานสรุปยอดซื้อ ในโปรแกรมบัญชี Express

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

pleng
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 177
Joined: 22/05/2017 10:15 am

การ Export รายงานสรุปยอดซื้อ ในโปรแกรมบัญชี Express

Post by pleng »

การ Export รายงานสรุปยอดซื้อ ในโปรแกรมบัญชี Express

กิจการที่ประกอบธุรกิจซื้อมาขายไป เมื่อถึงสิ้นเดือนหรือสิ้นปีหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อหรือฝ่ายบริหารก็ย่อมต้องการที่จะทราบยอดซื้อของแต่ละงวด เพื่อที่จะได้นำข้อมูลที่ได้ไปบริหารการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถ Export (เอคซฺพอร์ทฺ') ยอดซื้อได้ที่รายงานวิเคราะห์การซื้อ ในโปรแกรมบัญชี Express (อิคซฺเพรส) ได้ดังนี้

ขั้นตอนการ Export รายงานสรุปยอดซื้อ ในโปรแกรมบัญชี Express
1.เข้าไปที่เมนูรายงาน>>1.พิมพ์รายงาน
Purchase1.png
Purchase1.png (12.9 KiB) Viewed 826 times
2.การแสดงรายงานเกี่ยวกับการซื้อ
หมายเลขที่ 1 >> 8.รายงานวิเคราะห์การซื้อ
หมายเลขที่ 2 >> เลือกรูปแบบการพิมพ์รายงาน
หมายเลขที่ 3 >> ใส่รายละเอียดที่ต้องการจะทราบข้อมูล
หมายเลขที่ 4 >> กดพิมพ์
Purchase2.png
Purchase2.png (18.94 KiB) Viewed 826 times
3.ถ้าหากเลือกแสดงผลเป็นแฟ้มข้อมูลสามารถทำตามขั้นตอนได้ต่อไปนี้
กดเลือกการแสดงผล
o จอภาพ >>แสดงผลทางจอภาพ
o เครื่องพิมพ์ >>ปริ้นเอกสาร
o แฟ้มข้อมูล >>แฟ้มข้อมูลที่แก้ไขได้ .txt
Purchase3.png
Purchase3.png (19.39 KiB) Viewed 826 times
เลือกชนิดของแฟ้มข้อมูล
o แฟ้มข้อมูลชนิดข้อความ (Text File) (เทคซฺทฺ ไฟลฺ)
o แฟ้มข้อมูลมาตรฐาน (SDF File) (เอสดีเอฟ ไฟลฺ)
Purchase4.png
Purchase4.png (18.98 KiB) Viewed 826 times
4.การจัดเก็บไฟล์ข้อมูล
หมายเลขที่ 1 >> เลือกที่เก็บไฟล์
หมายเลขที่ 2 >> ตั้งชื่อไฟล์
หมายเลขที่ 3 >> กดบันทึก
Purchase5.png
Purchase5.png (33.47 KiB) Viewed 826 times

  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot], facebook.com [Crawler] and 18 guests