ใบวางบิล คืออะไร?

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

taemmynatchapon
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 347
Joined: 08/06/2018 10:25 am

ใบวางบิล คืออะไร?

Post by taemmynatchapon »

ใบวางบิล ใบแจ้งหนี้ เป็นเอกสารที่ผู้ประกอบการออกเพื่อให้ลูกค้าทราบถึงจำนวนเงินที่ต้องชำระ และใช้เป็นเอกสารสำหรับการชำระเงิน โดยภายในเอกสารใบวางบิลมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลฝ่ายผู้ประกอบการ (ผู้ออกใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้)
  • 1. ชื่อและที่อยู่บริษัท
  • 2. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และสำนักงานสาขา
  • 3. เบอร์ติดต่อบริษัทและเบอร์แฟกซ์
  • 4. เลขที่ใบวางบิล
  • 5. ลายเซ็นผู้วางบิล และ ระบุวันที่ที่ออกเอกสาร

ข้อมูลฝ่ายลูกค้า (ผู้รับใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้)
  • 1. ชื่อและที่อยู่บริษัท
  • 2. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และสำนักงานสาขา
  • 3. รายละเอียดของสินค้า/บริการ ที่สั่งซื้อหรือให้บริการ พร้อมระบุยอดรวม
  • 4. วันครบกำหนดชำระเงิน
  • 5. ลายเซ็นผู้รับวางบิล และระบุวันที่ที่รับเอกสาร

ตัวอย่างใบวางบิล
Image

taemmynatchapon
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 347
Joined: 08/06/2018 10:25 am

Re: ใบวางบิล คืออะไร?

Post by taemmynatchapon »

ไม่วาง บิล แต่ออกใบแจ้งหนีไปเลยได้ไหม

คำตอบ คือได้ แล้วที่คู่ค้า ของเรา จะตกลงกัน

Post Reply

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests