ระบบบัญชีภาครัฐ

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderator: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

nice_13
PHP Super Member
PHP Super Member
โพสต์: 260
ลงทะเบียนเมื่อ: 01/10/2018 10:07 am

ระบบบัญชีภาครัฐ

โพสต์โดย nice_13 » 01/10/2018 6:28 pm

โครงสร้างระบบบัญชี จะประกอบด้วยเอกสารและรายงานดังนี้
1.เอกสารประกอบการบันทึกรายการบัญชี - เอกสารที่ใช้ประกอบการบันทึกรายการบัญชีมาจากการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เริ่มตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน การรับและนำส่งเงิน ตลอดจนการปรับปรุงรายการบัญชี โดยมีเอกสารอย่างน้อยดังนี้
1.การจัดซื้อจัดจ้าง
2.การเบิกจ่ายเงิน
3.การรับและนำส่งเงิน
4.การปรับปรุงรายการบัญชี
2.สมุดบันทึกรายการขั้นต้น - สมุดรายวัน
3.สมุดบันทึกรายการขั้นปลาย - สมุดบัญชีแยกประเภท
4.รายงานการเงิน - จัดทำเพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ผังบัญชี
การจัดทำบัญชีภาครัฐในปัจจุบันดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) กรมบัญชีกลายจึงได้กำหนดผังบัญชีมาตรฐานเพื่อให้ส่วนราชการใช้ผังบัญชีเป็นมาตรฐานเดียวกันในการบันทึกข้อมูล่างๆ เข้าสู่ระบบ GFMIS

วัตถุประสงค์หลักของระบบ GFMIS คือ เพื่อออกแบบและจัดสร้างระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์แบบ

สามารถดูความเป็นมาและความสำคัญของระบบ GFIMS ได้ตามลิงค์ด้านล่าง
http://www.gfmis.go.th/gfmis_us1.html

ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 16 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน