การปิดบัญชีภาษีซื้อ ภาษีขายในสมุดรายวันทั่วไป

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

สริญญา สมสา
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 325
Joined: 12/03/2019 10:08 am

การปิดบัญชีภาษีซื้อ ภาษีขายในสมุดรายวันทั่วไป

Post by สริญญา สมสา » 28/03/2019 6:48 pm

การปิดบัญชีภาษีซื้อ ภาษีขาย
ในการปิดบัญชีภาษีซื้อ ภาษีขายนั้นจะได้มากจากการซื้อ ขาย โดยผู้ประกอบการจะจดทะเบียนในอัตราภาษีร้อยละ 7% ต้องนำภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากรายได้และค่าใช้จ่ายมาคำนวณหาจำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระเพิ่มเติม หรือการใช้สิทธิในการขอคืนภาษีที่กิจการได้จ่ายไปเป็นรายเดือนตามปีปฏิทินเดือนละ 1 ครั้ง โดยที่ภาษีซื้อต้องมากกว่าภาษีขาย เช่น ตัวอย่างต่อไปนี้

20190328-b1db-47k.png
20190328-b1db-47k.png (173.64 KiB) Viewed 2339 times
20190328-n2zu-66kb.png
20190328-n2zu-66kb.png (405.48 KiB) Viewed 2339 times
เเละจะต้องยื่นแบบแสดงรายการ (แบบภ.พ. 30) ส่งกรมสรรพากรเป็นรายเดือนไม่ว่าการขายสินค้าซื้อสินค้าหรือบริการจะเกิดขึ้นในเดือนภาษีหรือไม่ก็ตาม เพื่อนำภาษีส่งหรือขอคืน โดยยื่นกรมสรรพากรภายในวันที 15 ของเดือนถัดไป การขอคืนภาษีจะขอคืนเป็นเงินสดหรือเครดิตยกจำนวนไปหักออกจากภาษีที่ต้องชำระในเดือนถัดไปก็ได้


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : ภาษีซื้อ ภาษีขาย
โปรเเกรมบัญชี
กฎหมายธุรกิจ
ถาม ตอบ คอมพิวเตอร์
พูด คุยเรื่องจับฉ่าย
ความรู้ทั่วไป

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 10 guests