สิทธิประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยที่คนทำงานควรรู้

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

EyePornnipa
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 681
Joined: 17/06/2019 10:21 am

สิทธิประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยที่คนทำงานควรรู้

Post by EyePornnipa »

สิทธิประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยที่คนทำงานควรรู้

สิทธิประกันสังคมที่จะได้รับกรณีใดบ้าง ดังนี้
1.กรณีเจ็บป่วย
2.กรณีคลอดบุตร
3.กรณีทุพพลภาพ
4.กรณีเสียชีวิต
5.กรณีสงเคราะห์บุตร
ุ6.กรณีชราภาพ
7.กรณีว่างงาน

ในกรณีเจ็บป่วย จะต้องนำส่งติดต่อกันมาแล้ว 3 เดือน โดยจะแบ่งการใช้บริการ ดังนี้
-เจ็บป่วยทั่วไป ใช้บริการโรงพยาบาลตามประกันสังคม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้น 14 โรค http://www.sso.go.th/wprp/ratchaburi/co ... 61&lang=th
-เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือ อุบัติเหตุ ใช้บริการโรงพยาบาลตามประกันสังคม หรือโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด โดยสำรองจ่ายไปก่อนแล้วนำหลักฐานมาเบิกตามอัตราที่กำหนด

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 20 guests