การบันทึกค่าธรรมเนียมธนาคารที่ออกให้ลูกค้า หรือ กรณีลูกค้าจ่ายค่าบริการไม่เต็มจำนวน เพราะหักค่าธรรมเนียม

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

EyePornnipa
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 681
Joined: 17/06/2019 10:21 am

การบันทึกค่าธรรมเนียมธนาคารที่ออกให้ลูกค้า หรือ กรณีลูกค้าจ่ายค่าบริการไม่เต็มจำนวน เพราะหักค่าธรรมเนียม

Post by EyePornnipa » 06/07/2019 7:11 pm

ค่าธรรมเนียมธนาคาร ถือ เป็นต้นทุนทางการเงิน ซึ่ง ต้นทุนทางการเงิน(Financial Cost) คือ ต้นทุนที่เกิดจาก"เงิน" ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดในกรณีที่จ่ายชำระเงิน และเกิดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียม ซึ่งผู้จ่ายจะต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายนั้น

แต่ถ้าหากในกรณีที่รับชำระเงิน แล้วได้รับชำระน้อยกว่าที่ควรจะได้รับ ซึ่งส่วนต่าง คือ "ค่าธรรมเนียม" หากผลต่างมีสาระสำคัญที่ไม่สามารถยอมรับได้ ผู้รับจะต้องให้ผู้จ่ายจ่ายชำระเพิ่มเติมให้ถูกต้อง หรือถ้าหากผลต่างไม่ถือเป็นสาระสำคัญ ที่จะต้องเสียเวลาในการโอนรอบสอง ผู้รับก็จะต้องรับรู้ผลต่างค่าธรรมเนียมดังกล่าวมาเป็นค่าใช้จ่าย และถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี โดยมีการบันทึกบัญชี ดังนี้

ตัวอย่าง เช่น ค่าบริการ 10,000 บาท Vat 700 บาท WHT 300 บาท
จะต้องได้รับชำระ 10,400 ลูกค้าโอน 10,400 บาท โดนหัก ค่าธรรมเนียม 10 บาท ได้รับเงินแค่ 10,390 บาท
1.png
1.png (6.8 KiB) Viewed 353 times
2.png
2.png (10.45 KiB) Viewed 353 times


Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 15 guests