การขอรับรองสำเนาเอกสาร แบบ บอจ.3 และ 4 ด้วยตนเองที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

EyePornnipa
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 681
Joined: 17/06/2019 10:21 am

การขอรับรองสำเนาเอกสาร แบบ บอจ.3 และ 4 ด้วยตนเองที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Post by EyePornnipa »

การขอรับรองสำเนาเอกสาร แบบ บอจ.3 และ 4 ด้วยตนเองที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ก่อนที่เราจะพูดถึงขั้นตอนการขอรับรองสำเนาเอกสาร แบบ บอจ.3 และ 4 ด้วยตนเองที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรามาทำความเข้าใจ ความหมายของ
แบบ บอจ.3 และ บอจ.4 กันก่อน ดังนี้

แบบ บอจ.3 คือ รายละเอียดรายการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ซึ่งจะมีข้อมูล ดังนี้ ชื่อบริษัท เลขที่จดทะเบียน
จำนวนและมูลค่าหุ้น ที่ตั้งบริษัท และตราประทับตราบริษัท พร้อมลงนามกรรมการผู้ขอจดทะเบียน ซึ่งจะเป็นข้อมูลเริ่มแรกของการจัดตั้งบริษัท

ตัวอย่างแบบ บอจ.3
2019-08-15_18-06-36.png
2019-08-15_18-06-36.png (169.05 KiB) Viewed 18610 times
2019-08-15_18-07-08.png
2019-08-15_18-07-08.png (119.11 KiB) Viewed 18610 times
แบบ บอจ.4 คือ รายละเอียดรายการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ที่มีการ แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หลังจากการจัดตั้งบริษัท
ตามแบบ บอจ.3 ซึ่งจะระบุถึงเรื่องที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงเป็นข้อๆไว้

ตัวอย่างแบบ บอจ.4
2019-08-15_18-25-23.png
2019-08-15_18-25-23.png (81.29 KiB) Viewed 18610 times
ขั้นตอนการขอรับรองสำเนาเอกสาร แบบ บอจ.3 และ 4 ด้วยตนเองที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังนี้

>> ไปยังสถานที่ทำการกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทั่วประเทศ ซึ่งสามารถขอแบบได้ทุกเขต ไม่จำเป็นต้องเป็นเขตที่ตั้งของบริษัท
ตัวอย่าง เขตในกรุงเทพฯ
2019-08-15_18-39-11.png
2019-08-15_18-39-11.png (54.56 KiB) Viewed 18610 times
อ้างอิง https://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=48

>> เมื่อไปถึงกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้กรอกแบบ บธ 1 ที่ทางกรมฯเตรียมไว้ หรือหากเพื่อลดเวลาในการทำรายการ เราสามารถพิมพ์แบบจากอินเตอร์เน็ต
กรอกแบบให้เรียบร้อย เมื่อไปถึงก็ยื่นแบบได้เลย

ตัวอย่าง แบบ บธ 1
2019-08-15_19-02-50.png
2019-08-15_19-02-50.png (324.87 KiB) Viewed 18610 times
ส่วนที่ 1
ชื่อ ที่อยู่ ผู้ขอ
วัตุประสงค์ในการขอ
ข้อมูลนิติบุคคลที่ขอ
ส่วนที่ 2
ระบุแบบที่ต้องการขอ
ลงนามผู้ขอ พร้อมระบุวันที่

>> ยื่นแบบ บธ 1 ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วยื่นให้เจ้าหน้าที่
>> รอเจ้าหน้าที่เรียกเพื่อจ่ายชำระเงิน
>> เมื่อจ่ายชำระเงินเรียบร้อย รอเจ้าหน้าที่เรียกเพื่อรับแบบ ที่ขอในแบบ บธ 1

อ่านเพิ่มเติม แบบ บอจ.5 หรือ สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น


อ้างอิง
https://www.dbd.go.th/article_attach/form_request_information.pdf
https://regis.bkkservebiz.com/แบบ-บอจ-3-คืออะไร/
http://www.dulyakij.com/a58/index.php/english-detail/2-2013-08-18-13-03-14/14-2015-03-08-05-35-16
prmindphp
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 127
Joined: 19/11/2019 10:07 am

Re: การขอรับรองสำเนาเอกสาร แบบ บอจ.3 และ 4 ด้วยตนเองที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Post by prmindphp »

เสริมความรู้ วิธีจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (จดทะเบียนเว็บไซต์)
https://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8 ... B9%8C.html
Post Reply

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 56 guests