ทำความรู้เกี่ยวประเภทของสมุดรายวันขั้นต้น เพื่อใช้จดรายการค่าที่เกิดขึ้น

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

nutchasn
PHP Sr. Member
PHP Sr. Member
Posts: 81
Joined: 27/01/2020 10:37 am

ทำความรู้เกี่ยวประเภทของสมุดรายวันขั้นต้น เพื่อใช้จดรายการค่าที่เกิดขึ้น

Post by nutchasn »

สมุดรายวันขั้นต้น หรือสมุดรายวัน เป็นการใช้จดบันทึกรายการค้าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นขั้นแรกซึ่งจะบันทึกตามลำดับรายการที่เกิดขึ้นก่อนหลัง ซึ่งสมุดรายวันขั้นตอนนั้น
สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. สมุดรายวันเฉพาะ 2.สมุดรายวันทั้วไป
1.สมุดรายวันเฉพาะ ที่ใช้ในการจดบันทึกรายการต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำในกิจการช่วยให้สามารถบันทึกรายการที่เกิดขึ้นซ้ำๆกันได้มักใช้ในกิจการที่มีขนาดใหญ่ สามารถใช้เป็นบางชนิดก็ได้ ซึ่งจะแบ่งออกไปได้อีก 5ประเภท
1.1 สมุดรายวันรับ ใช้บันทึกเกี่ยวกับรายการที่รับเงินเป็นเงินสด
1.2 สมุดรายวันขาย ใช้บันทึกเกี่ยวกับรายการที่ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ
1.3 สมุดรายวันจ่าย ใช้บันทึกเกี่ยวกับรายการที่จ่ายเป็นเงินสด
1.4 สมุดรายวันซื้อ ใช้บันทึกเกี่ยวกับรายการที่ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ
1.4 สมุดรายวันส่งคืน ใช้บันทึกเกี่ยวกับรายการที่ส่งคืนสินค้าที่ซื้อเข้ามาเป็นเงินเชื่อ
1.4 สมุดรายรับคืน ใช้บันทึกเกี่ยวกับรายการที่รับคืนสินค้าที่ขายออกไปเป็นเงินเชื่อ

2. สมุดรายวันทั่วไป เป็นสมุดรายวันที่ทุกกิจการต้องใช้ ในการบันทึกบัญชีทุกรายการที่เกิดขึ้นในกิจการที่ไม่สามารถบันทึกลงในสมุดรายวันเฉพาะได้ เช่น รายการปิดบัญชี รายการปรับปรุงบัญชี เป็นต้น ซึ่งส่วนประกอบของสมุดรายวันทั่วไป ได้แก่
1 ชื่อสมุดรายวันทั่วไป
2 เลขที่หน้าของสมุดรายวันทั่วไป ไว้ใช้อ้างอิงถึงข้อมูล
3 วัน เดือน ปี ไว้บันทึกรายการตามลำดับที่เกิดขึ้นก่อนหลัง
4 ช่องรายการ ไว้เขียนรายละเอียดรายการที่เกิดขึ้น
5 ช่องเลขที่บัญชี
6 ช่องเดบิต เป็นช่องใส่จำนวนเงินที่บันทึกด้านเดบิต
7 ช่องเครดิต เป็นช่องใส่จำนวนเงินที่บันทึกด้านเครดิต

ตัวอย่างสมุดรายวันเฉพาะ
Image

References :
https://www.clearnotebooks.com/th/notebooks/665949
https://olearning.siam.edu/-2/441-100-101-
http://online.anyflip.com/xuqtc/aglw/mobile/index.html

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests