ทำความรู้ ภ.ง.ด 94 เพื่อให้เข้าใจการยื่นภาษีครึ่งปี

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

nutchasn
PHP Sr. Member
PHP Sr. Member
Posts: 81
Joined: 27/01/2020 10:37 am

ทำความรู้ ภ.ง.ด 94 เพื่อให้เข้าใจการยื่นภาษีครึ่งปี

Post by nutchasn »

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี หรือ ภ.ง.ด. 94 เป็นแบบแสดงรายการเพื่อยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับรายได้ที่ไม่ใช่เงินเดือนตั้งแต่เดือน มกราคม – มิถุนายน เมื่อยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 แล้ว ถึงปลายปีจะมีคำนวณแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป หรือ ภ.ง.ด.90 อีกครั้ง โดยจะต้องนำเอายอดภาษีที่ได้ชำระแล้วตามแบบ ภ.ง.ด.94 มาหักออก
บุคคลที่จะต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 คือ บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5) – (8) ได้แก่
1. เงินได้พึงประเมินมาตรา 40 (5) คือ เงินได้จากการให้เช่า เช่น บ้าน ที่ดิน รถยนต์ เป็นต้น
2. เงินได้พึงประเมินมาตรา 40 (6) คือ เงินได้จากวิชาชีพอิสระ เช่น วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลป์ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม เป็นต้น
3. เงินได้พึงประเมินมาตรา 40 (7) คือ เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุน การจัดหาสัมภาระนอกจากเครื่องมือ
4. เงินได้พึงประเมินมาตรา 40 (8) คือ เงินได้ที่นอกเหนือจากเงินได้ในมาตรา 40 (1) – (7) เช่น การเกษตร การขนส่ง เป็นต้น

ตัวอย่าง แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี หรือ ภ.ง.ด.94 แบบเต็ม
94.jpg
94.jpg (105.37 KiB) Viewed 573 times
ส่วน 2 94.jpg
ส่วน 2 94.jpg (141.27 KiB) Viewed 573 times
ส่วนระยะเวลาในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 : ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนของทุกปี

Reference Links :
http://kasmethai.blogspot.com/2019/08/94.html
http://patrweb.com/2014/09/16/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84/
https://www.finspace.co/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 13 guests