การเก็บรักษาเอกสารทางบัญชี

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

natthanit.r2538
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1875
Joined: 01/06/2020 10:34 am

การเก็บรักษาเอกสารทางบัญชี

Post by natthanit.r2538 »

ในการทำบัญชี เอกสารทางการบัญชีในแต่ละปี มักมีจำนวนมาก โดยเฉพาะกับกิจการที่มีขนาดใหญ่ ในทางกฎหมายมีข้อกำหนดในการเก็บรักษาเอกสารทางการบัญชีอย่างไร่ และมีโทษอย่างไรหากไม่จัดเก็บเอกสารทางการบัญชี

การจัดเก็บเอกสารทางการบัญชี
ตามกฎหมายบัญชี พรบ. 2543 กำหนดให้เก็บรักษาบัญชี และเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่ทำการ หรือสานที่ที่ทำการผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจำ หรือสถานที่ที่ใช้เป็นที่ทำงานเป็นประจำ และต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสูญหายหรือเสียหาย ต้องแจ้งสารวัตรบัญชีภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบ หรือควรทราบ
กำหนดเวลาจัดเก็บ
1.สำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียน ให้จัดเก็บเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือวันทำรายงาน
2.สำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เลิกประกอบกิจการ จะต้องเก็บรักษาเอกสารทางบัญชต่อไปอีก 2 ปี นับตั้งแต่วันเลิกกิจการ
โทษของการไม่เก็บรักษาเอกสารทางบัญชี
ผู้ประกอบการที่ไม่เก็บรักษาเอกสารทางการบัญชี ใบกำกับภาษี รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบ จะต้องระวางโทษทางอาญา ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

สรุป การเก็บรักษาเอกสารทางบัญชี ควรเก็บไม่น้อยกว่า 5 ปี หากมีเอกสารสูญหาย หรือเสียหาย ต้องรีบแจ้งให้สารวัตรบัญชีทราบภายใน 15 วัน มิฉะนั้น อาจต้องโทษทางอาญา หรือโดนปรับได้นะคะอ้างอิง
https://mgronline.com/smes/detail/9500000135736
http://www.npa-account.com/content/
http://www.jarataccountingandlaw.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=418265&Ntype=6

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 59 guests