Page 1 of 1

วิธีแก้ปัญหาตัวอักษรในใบปริ้นเอกสารจากตัวระบบห่าง ใน OpenERP / Odoo

Posted: 18/07/2020 12:30 pm
by natthanit.r2538
บางครั้ง ในการสั่งปริ้นเอกสาร อาจจะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น สาเหตุมาจากการทำการคัดลอกข้อความจะไฟล์อื่นมาบันทึกในตัวระบบ ทำให้ข้อความที่คัดลอกมาเพี้ยนไปจากเดิม แต่ในระบบจะไม่แสดงปัญหานั้นให้เห็น จนกว่าจะมีการสั่งปริ้นเอกสารถึงจะทราบว่าข้อวามที่ถูกคัดลอกมานั้นเพี้ยนไปจากเดิม
Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี-1.png
Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี-1.png (9.83 KiB) Viewed 441 times
ตัวอย่างข้อความที่เกิดปัญหาในใบปริ้น

Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี-1.png
Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี-1.png (57.48 KiB) Viewed 437 times
รายชื่อข้อความที่เกิดปัญหาในระบบจะไม่แสดงให้เห็นว่าข้อความในใบปริ้นนั้นมีปัญหา

Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี-3.png
Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี-3.png (30.33 KiB) Viewed 441 times
ลองสั่งปริ้นเอกสารรายการอื่นโดนใช้รายชื่อเดิม

วิธีแก้ สามารถทำได้โดย ทำการแก้ไขรายชื่อที่มีปัญหาดังกล่าว และทำการพิมพ์ข้อความเข้าไปใหม่ และกดบันทึก
จากนั้นกลับไปที่รายการที่มีปัญหา กดแก้ไขรายละ และกด update เพื่อให้ระบบทำการอัพเดทข้อความในระบบ จากนั้นทำการสั่งปริ้นเอกสาร
เอกสารที่ได้จะไม่ขึ้นปัญหาตามที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้ค่ะ
Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี-1.png
Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี-1.png (30.46 KiB) Viewed 441 times