ปัญหาการบันทึกใบแจ้งหนี้ในระบบ กับใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีที่ได้รับจากเจ้าหนี้ไม่ตรงกัน จะต้องทำอย่างไร

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

natthanit.r2538
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1875
Joined: 01/06/2020 10:34 am

ปัญหาการบันทึกใบแจ้งหนี้ในระบบ กับใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีที่ได้รับจากเจ้าหนี้ไม่ตรงกัน จะต้องทำอย่างไร

Post by natthanit.r2538 »

จากเคสของลูกค้ารายหนึ่ง แจ้งว่าการบันทึกใบแจ้งหนี้ในระบบ ERP กับใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีที่ได้รับจากเจ้าหนี้ มีเลขทศนิยมต่างกัน จึงได้ทำการหาข้อมูลการคิดคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากร ว่ามีการคิดคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร และหากการคำนวณจากในระบบผิดพลาด จะมีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร

การคิดคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มของฝั่งเจ้าหนี้ และทางบริษัทที่ไม่ตรงกัน จากการหาข้อมูล ตามการคิดคำนวณของกรมสรรพากร แบ่งเป็น 3 ประเด็น ดังนี้
1. การคิดปัดเศษเลขทศนิยม
ตามหลักของกรมสรรพากร จะคิดปัดเศษเลขทศนิยมในหลักที่ 3 โดยการปัดเศษเลขทศนิยม หากเลขทศนิยมในหลักที่ 3 มีตัวเลขน้อยกว่า 5 ให้ทำการปัดลง และหากเลขทศนิยมในหลักที่ 3 มีตัวเลขมากกว่า 5 ให้ปัดขึ้น
2. หลักการคิดคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในใบกำกับภาษี คิดอย่างไร
ตามหลักการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมสรรพากร จะนำราคาของสินค้าแต่ละรายการ มาคิดคูณกับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้วจึงนำตัวเลขภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ละรายการมารวมกันเป็นยอดรวมในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
3. ในกรณีที่การคิดภาษีมูลค่าเพิ่มของเจ้าหนี้/ผู้ขายสินค้าไม่ตรงกันกับในระบบ หรือตรงกับที่เราคิด หากคิดตามหลักของกรมสรรพากรแล้ว พบว่าตัวเลขฝั่งเจ้าหนี้/ผู้ขายผิด จะต้องทำการแจ้งเจ้าหนี้/ผู้ขาย ให้ทำการออกใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีให้ถูกต้องตามหลักของกรมสรรพากรค่ะ

และหากตรวจเช็คกับทางเจ้าหนี้ผู้ขายแล้ว พบว่าตัวเลขที่ผิดพลาดเกิดจากในตัวระบบสามารถตรวจเช็คการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มได้ในส่วนของการตั้งค่า
สามารถเข้าไปตั้งค่าได้ที่ Setting >> Accounting >> Accounting & Finance >> Option >> Tax calculation rounding method เลือก Round per line (คิดภาษีแบบรายบรรทัด) เพื่อให้การคิดตัวเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นไปตามหลักการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมสรรพากรค่ะ
Image

อ้างอิงข้อมูล : กรมสรรพากร 1161

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 52 guests