รุ่นเครื่อง และ ยี่ห้อ ที่ไมสามารถ ลง VMware ESXi 6.0 ได้ ดูดีๆ ก่อนซื้อเครื่อง

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

ภาพประจำตัวสมาชิก
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
โพสต์: 19091
ลงทะเบียนเมื่อ: 22/09/2008 6:18 pm
ติดต่อ:

รุ่นเครื่อง และ ยี่ห้อ ที่ไมสามารถ ลง VMware ESXi 6.0 ได้ ดูดีๆ ก่อนซื้อเครื่อง

โพสต์โดย mindphp » 16/01/2016 3:33 pm

รุ่นเครื่อง และ ยี่ห้อ ที่ไมสามารถ ลง VMware ESXi 6.0 ได้ ดูดีๆ ก่อนซื้อเครื่อง
Last Update: September 10, 2015

Cisco UCS – B250 M1 Blade Server (Intel Xeon 56xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
Cisco UCS – B250 M2 Blade Server (Intel Xeon 56xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
Cisco UCS – C250 M2 Rack Server (Intel Xeon 56xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
Cisco UCS – B200 M1 Blade Server (Intel Xeon 55xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
Cisco UCS – B250 M1 Blade Server (Intel Xeon 55xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
Cisco UCS – B200 M1 Blade Server (Intel Xeon 56xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
Cisco UCS – B440 M1 Blade Server (Intel Xeon 75xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
Cisco UCS – C200 M2 Rack Server (Intel Xeon 56xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
Cisco UCS – C210 M2 Rack Server (Intel Xeon 56xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
Cisco UCS – C460 M1 Rack Server (Intel Xeon 75xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
Cisco UCS – B230 M1 Blade Server (Intel Xeon 65xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
Cisco UCS – B230 M1 Blade Server (Intel Xeon 75xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
Cisco UCS – C200 M2 (SFF) Rack Server (Intel Xeon 56xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
Cisco UCS – C260 M2 Rack Server (Intel Xeon E7-2800 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
Cisco UCS – C260 M2 Rack Server (Intel Xeon E7-4800 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
Cisco UCS – C260 M2 Rack Server (Intel Xeon E7-8800 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
Cisco UCS – C460 M2 Rack Server (Intel Xeon E7-4800 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
Cisco UCS – C460 M2 Rack Server (Intel Xeon E7-8800 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
Cisco UCS – C420 M3 (Intel Xeon E5-4600 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
Cisco C880 M4 (Intel Xeon E7-8800/4800/2800-v2) – No vSphere ESXi 6.0 Support
Cisco UCS – E140S M2 (Intel Xeon E3-1100-C-v2 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
Cisco UCS – EN120S-M2 (Intel Pentium B925C) – No vSphere ESXi 6.0 Support
Cisco UCS – E140S M1 (Intel Xeon E3-1100 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge R210 (Intel i3/i5 Clarkdale Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge R210 (Intel Xeon 34xx Lynnfield Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge R310 (Intel i3/i5 Clarkdale Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge R310 (Intel Xeon 34xx Lynnfield Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge R410 (Intel Xeon 56xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge R510 (Intel Xeon 56xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge T110 (Intel i3/i5 Clarkdale Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge T110 (Intel Xeon 34xx Lynnfield Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge T310 (Intel i3/i5 Clarkdale Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge T310 (Intel Xeon 34xx Lynnfield Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge T410 (Intel Xeon 56xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge 2970 (AMD Opteron 23xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge R900 (Intel Xeon 72xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge R900 (Intel Xeon 73xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge 2970 (AMD Opteron 22xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge R805 (AMD Opteron 23xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge R905 (AMD Opteron 82xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge R905 (AMD Opteron 83xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge 1950-III (Intel Xeon 53xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge 2900-III (Intel Xeon 53xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge 1950-III (Intel Xeon 51xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge 2900-III (Intel Xeon 51xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge 2950-III (Intel Xeon 51xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge 1950-III (Intel Xeon 52xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge 1950-III (Intel Xeon 54xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge 2900-III (Intel Xeon 52xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge 2900-III (Intel Xeon 54xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge 2950-III (Intel Xeon 52xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge 2950-III (Intel Xeon 53xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge 2950-III (Intel Xeon 54xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge M600 (Intel Xeon 51xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge M600 (Intel Xeon 52xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge M600 (Intel Xeon 53xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge M600 (Intel Xeon 54xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge R805 (AMD Opteron 22xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge M805 (AMD Opteron 22xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge M805 (AMD Opteron 23xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge M905 (AMD Opteron 83xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge R900 (Intel Xeon 74xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge 2970 (AMD Opteron 24xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge M805 (AMD Opteron 24xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge M905 (AMD Opteron 82xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge M905 (AMD Opteron 84xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge R410 (Intel Xeon 55xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge R510 (Intel Xeon 55xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge R805 (AMD Opteron 24xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge R905 (AMD Opteron 84xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge T410 (Intel Xeon 55xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge C6105 (AMD Opteron 41xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge C6145 (AMD Opteron 61xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge R210-II (Intel i3-2100 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge R210-II (Intel Xeon E3-1200 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge T110-II (Intel Xeon E3-1200 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge C5220 (Intel Xeon E3-1200 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge R320 (Intel Xeon E5-1400-v2 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge T320 (Intel Xeon E5-1400-v2 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge C6105 (AMD Opteron 4300 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge C6145 (AMD Opteron 6300 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge C5220 (Intel Xeon E3-1200-v2 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge C6105 (AMD Opteron 4200 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge C6145 (AMD Opteron 6200 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge C6220 (Intel Xeon E5-2600 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge R210 (Intel Xeon 34xx Clarkdale Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge R210-II (Intel Xeon E3-1200-v2 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge R310 (Intel Xeon 34xx Clarkdale Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge T110 (Intel Xeon 34xx Clarkdale Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge T110-II (Intel i3-2100 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge T110-II (Intel Xeon E3-1200-v2 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
DELL PowerEdge T310 (Intel Xeon 34xx Clarkdale Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
HP ProLiant BL460c G6 (Intel Xeon 56xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
HP ProLiant BL490c G6 (Intel Xeon 56xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
HP ProLiant DL360 G6 (Intel Xeon 56xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
HP ProLiant DL380 G6 (Intel Xeon 56xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
HP ProLiant ML350 G6 (Intel Xeon 56xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
HP ProLiant BL460c G6 (Intel Xeon 55xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
HP ProLiant BL490c G6 (Intel Xeon 55xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
HP ProLiant DL360 G6 (Intel Xeon 55xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
HP ProLiant DL380 G6 (Intel Xeon 55xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
HP ProLiant ML350 G6 (Intel Xeon 55xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
HP ProLiant DL165 G7 (AMD Opteron 61xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
HP ProLiant DL170h G6 (Intel Xeon 56xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
HP ProLiant BL465c G7 (AMD Opteron 61xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
HP ProLiant DL170e G6 (Intel Xeon 56xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
HP ProLiant BL490c G7 (Intel Xeon 56xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
HP ProLiant DL165 G7 (AMD Opteron 6200 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
HP ProLiant BL660c Gen8 (Intel Xeon E5-4600 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
HP ProLiant ML350e Gen8 (Intel Xeon E5-2400 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
HP ProLiant BL465c G7 (AMD Opteron 6200 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
HP ProLiant ML10 v2 (Intel Xeon E3-1200-v3 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
HP Advanced Services v2 zl Module (Intel i7-3600-QE) – No vSphere ESXi 6.0 Support
HP ProLiant SL4540 Gen8 (Intel Xeon E5-2400-v2 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
HP ProLiant ML350e Gen8 v2 (Intel Xeon E5-2400 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
HP ProLiant SL4545 G7 (AMD Opteron 4200 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
IBM BladeCenter HS22 (Intel Xeon 56xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
IBM BladeCenter HS22V (Intel Xeon 55xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
IBM BladeCenter HS22V (Intel Xeon 56xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
IBM System x3550 M3 (Intel Xeon 55xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
IBM System x3550 M3 (Intel Xeon 56xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
IBM System x3650 M3 (Intel Xeon 55xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
IBM System x3650 M3 (Intel Xeon 56xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
IBM BladeCenter HS22 (Intel Xeon 55xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
IBM System x iDataPlex dx360 M2 (Intel Xeon 55xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
IBM System x3650 M2 (Intel Xeon 55xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
IBM BladeCenter HX5 (Intel Xeon 65xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
IBM BladeCenter HX5 (Intel Xeon 75xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
IBM System x iDataPlex dx360 M3 (Intel Xeon 55xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
IBM System x iDataPlex dx360 M3 (Intel Xeon 56xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
IBM System x3100 M4 (Intel Xeon E3-1200 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
IBM System x3250 M4 (Intel Xeon E3-1200 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
IBM BladeCenter HX5 (Intel Xeon E7-2800 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
IBM BladeCenter HX5 (Intel Xeon E7-4800 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
IBM BladeCenter HX5 (Intel Xeon E7-8800 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
IBM BladeCenter HS23E (Intel Xeon E5-2400 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
IBM Bladecenter HS23 (Intel Xeon E5-2600 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
IBM Flex System x240 Node (PureFlex) (Intel E5-2600 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
IBM Flex System x440 Node (PureFlex) (Intel E5-4600 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
IBM System x iDataPlex dx360 M4 (Intel Xeon E5-2600 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
IBM System x3750 M4 (Intel Xeon E5-4600 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
IBM Flex System x280 X6 Node (Intel E7-8800/4800/2800-v2) – No vSphere ESXi 6.0 Support
IBM Flex System x480 X6 Node (Intel E7-8800/4800/2800-v2) – No vSphere ESXi 6.0 Support
IBM Flex System x880 X6 Node (Intel E7-8800/4800/2800-v2) – No vSphere ESXi 6.0 Support
IBM Flex System x222 Node (Intel Xeon E5-2400 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
IBM System x3100 M5 (Intel Xeon E3-1200-v3 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
IBM System x3250 M5 (Intel Xeon E3-1200-v3 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
IBM System x3650 M4 BD (Intel Xeon E5-2600-v2 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
IBM System x3750 M4 (Intel Xeon E5-4600-v2 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
IBM Bladecenter HS23 (Intel Xeon E5-2600-v2 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
IBM Flex System x240 Node (PureFlex) (Intel E5-2600-v2 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
IBM System x iDataPlex dx360 M4 (Intel E5-2600-v2 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
IBM System x NextScale nx360 M4 (Intel E5-2600-v2 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
IBM System x3100 M4 (Intel Xeon E3-1200-v2 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
IBM System x3250 M4 (Intel Xeon E3-1200-v2 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
Lenovo R525 G2 (Intel Xeon 55xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
Lenovo ThinkServer TD230 (Intel Xeon 56xx Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
Lenovo Flex System x480 X6 (Intel Xeon E7-8800/4800-v3) – No vSphere ESXi 6.0 Support
Lenovo Flex System x880 X6 (Intel Xeon E7-8800/4800-v3) – No vSphere ESXi 6.0 Support
Lenovo System x3850 X6 (Intel Xeon E7-8800/4800-v3) – No vSphere ESXi 6.0 Support
Lenovo ThinkServer RQ750 (Intel Xeon E5-4600-v3 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
Lenovo ThinkServer RS140 (Intel Xeon E3-1200-v3 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
Lenovo ThinkServer RS240 (Intel Xeon E3-1200-v3 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
Lenovo ThinkServer TS430 (Intel Xeon E3-1200 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
Lenovo ThinkServer RD340 (Intel Xeon E5-2400-v2 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
Lenovo ThinkServer RD440 (Intel Xeon E5-2400-v2 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
Lenovo ThinkServer RD540 (Intel Xeon E5-2600-v2 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
Lenovo ThinkServer RD640 (Intel Xeon E5-2600-v2 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
Lenovo ThinkServer TD340 (Intel Xeon E5-2400-v2 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
Lenovo ThinkServer TS140 (Intel Xeon E3-1200-v3 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
Lenovo ThinkServer TS440 (Intel Xeon E3-1200-v3 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
Lenovo ThinkServer TS540 (Intel Xeon E3-1200-v3 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
Lenovo System x3850 X5 2 Node (Intel Xeon E7-8800 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
Lenovo ThinkServer RD330 (Intel Xeon E5-2400 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
Lenovo ThinkServer RD430 (Intel Xeon E5-2400 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
Lenovo ThinkServer RD530 (Intel Xeon E5-2600 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support
Lenovo ThinkServer RD630 (Intel Xeon E5-2600 Series) – No vSphere ESXi 6.0 Support


ข้อมูลจาก http://www.virten.net/2015/03/vmware-esxi-6-0-unsupported-hardware/
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: viewtopic.php?f=6&t=2042

ภาพประจำตัวสมาชิก
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
โพสต์: 19091
ลงทะเบียนเมื่อ: 22/09/2008 6:18 pm
ติดต่อ:

Re: รุ่นเครื่อง และ ยี่ห้อ ที่ไมสามารถ ลง VMware ESXi 6.0 ได้ ดูดีๆ ก่อนซื้อเครื่อง

โพสต์โดย mindphp » 16/01/2016 3:37 pm

มีทั้ง DELL , HP, Lenovo , IBM ทางที่ดีก่อนซื้อ ให้เช็คกับตัวแทนก่อน ว่า Support VMware ไหม?
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: viewtopic.php?f=6&t=2042


ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 2 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน