วิธีการเรียกใช้ function ที่อยู่ใน model ในส่วน view ใน Joomla

แชร์ ความรู้ในการ พัฒนา Joomla Component Extension Module Plugin

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Parichat
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 4860
Joined: 08/01/2018 10:03 am

วิธีการเรียกใช้ function ที่อยู่ใน model ในส่วน view ใน Joomla

Postby Parichat » 23/02/2018 2:54 pm

วิธีการเรียกใช้ function ที่อยู่ใน model ในส่วน view ใน Joomla มีวิธีการดังนี้

  1.สร้างฟังก์ชันที่ต้องการขึ้นมา ในไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ model ดังตัวอย่าง

  Code: Select all

  public function getTest() {
          $db = JFactory::getDbo();
          $query = $db->getQuery(true)
                  ->select('*')
                  ->from('#__place');
          $db->setQuery($query);

          $show = $db->loadAssocList();
          return $show;
      }


  2.ไปสร้างตัวแปรในไฟล์ view.html.php ที่อยู่ในโฟลเดอร์ view ดังตัวอย่าง

  Code: Select all

  $this->test= $this->get('Test');

  โดย $this->test ก็คือตัวแปรที่สามารถเอาไปใช้ในไฟล์ default.php ที่อยู่ในโฟลเดอร์ view ได้
  โดย get('Test') ก็คือการอ้างไปหาฟังก์ชันที่ชื่อว่า getTest ที่อยู่ในไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ model

  3.วิธีการนำไปใช้ในไฟล์ default.php โดยสามารถปริ้นค่าออกมาดูรูปแบบของข้อมูลได้จากตัวแปร ดังตัวอย่าง

  Code: Select all

  print_r($this->test);
  //หรือ echo ได้
  echo $this->test;

  โดยผลลัพธ์จะออกมาเป็น Array ดังรูป
  rr4.png

Live Simply, Laugh Often, Love Deeply.....

Return to “Joomla Developing Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests