วิธีการ zip ไฟล์ Component เพื่อสามารถนำไปติดตั้งใน Joomla ตัวอื่นได้

แชร์ ความรู้ในการ พัฒนา Joomla Component Extension Module Plugin

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Parichat
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 4860
Joined: 08/01/2018 10:03 am

วิธีการ zip ไฟล์ Component เพื่อสามารถนำไปติดตั้งใน Joomla ตัวอื่นได้

Postby Parichat » 05/03/2018 7:53 pm

ขั้นตอนการ zip ไฟล์ Component เพื่อสามารถนำไปติดตั้งใน Joomla ตัวอื่นได้ :baa:
  1.สร้างโฟลเดอร์เพื่อเก็บไฟล์และโฟลเดอร์ของ Component ที่จะใช้ในการติดตั้งในที่นี้ตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่า "Test_component_install" โดยผู้ใช้สามารถสร้างโฟลเดอร์นี้ได้ที่ไหนก็ได้โดยตัวอย่างสร้างไว้ในไดร์ D จากนั้นก็เปิดโฟลเดอร์ "Test_component_install" ดังรูป
  Image

  2.จากนั้นก็คัดลองไฟล์ XML มาไว้ในโฟลเดอร์ชื่อว่า "Test_component_install" ดังรูป
  Image

  3.จากนั้นก็เปิดไฟล์ XML เพื่อดูโครงสร้างไฟล์และโฟลเดอร์ที่เป็นของหน้าเว็บ ดังรูป
  Image

  4.จากนั้นไปดูไฟล์ Component ในฝั่งของเว็บในที่นี้ชื่อว่า "com_user" แล้วคัดลอกไฟล์ที่อยู่ใน Component ที่เราได้สร้างไว้ไปลงในโฟลเดอร์ site ดังรูป
  Image

  5.จากนั้นไปดูโครงสร้างไฟล์และโฟลเดอร์ในไฟล์ XML ในส่วนของ admin ดังรูป
  Image

  6.สร้างโฟลเดอร์ admin ลงในโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ติดตั้ง จากนั้นไปเปิด Component ที่เราสร้างไว้ในที่นี้ชื่อว่า "com_user" ที่อยู่ในฝั่งของ admin จากนั้นคัดลอกไฟล์มาลงในโฟลเดอร์ admin ที่อยู่ในโฟลเดอร์ "Test_component_install" แต่ไม่ต้องคัดลอกไฟล์ XML ที่คัดลอกมาก่อนหน้านี้แล้ว ดังรูป
  Image

  7.จากนั้นก็ทำการ zip ไฟล์ทั้ง 3 ไฟล์เข้าด้วยกัน ดังรูป
  Image
Live Simply, Laugh Often, Love Deeply.....

Return to “Joomla Developing Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests