แนะนำ Access Control List (ACL) ใน Joomla

แชร์ ความรู้ในการ พัฒนา Joomla Component Extension Module Plugin

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Parichat
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 4860
Joined: 08/01/2018 10:03 am

แนะนำ Access Control List (ACL) ใน Joomla

Postby Parichat » 27/04/2018 11:01 am

แนะนำ Access Control List (ACL) ใน Joomla

Access Control List (ACL) ใน Joomla เป็นหน้าที่ใช้ในการจัดการสิทธ์การเข้าใช้งานของ Users โดยสามารถกำหนดได้ว่า Users กลุ่มไหนทำอะไรได้บ้างเช่น การเพิ่ม การลบ การแก้ไขข้อมูล โดยมีวิธีการเข้าไปกำหนดสิทธิ์ให้กับ Users ได้ดังนี้

ขั้นตอนการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานของ Users มีดังนี้
  1.เปิด Joomla ในฝั่งของผู้ดูแลระบบ ดังรูป
  Image

  2.เข้าไปในส่วนที่ต้องการกำหนดสิทธิการเข้าใช้งานของ Users ดังรูป (ตัวอย่างเป็นการกำหนดสิทธิ์ในหน้าจัดการโมดูล)
  Image

  3.จากนั้นไปที่ Options ดังรูป
  Image

  4.จากนั้นไปที่ Permissions จากนั้นเลือกกลุ่มผู้ใช้งานโดยสามารถทำได้ดังรูป
  Image

   คำอธิบายรูปภาพ
    หมายเลข 1 เลือก Permissions
    หมายเลข 2 เลือกกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการจะกำหนดสิทธ์
    หมายเลข 3 Action เป็นหัวข้อที่ใช้บอกว่าผู้ใช้ทำอะไรได้บ้าง
    หมายเลข 4 Select New Setting เป็นตัวกำหนดสิทธ์ว่าจะให้ทำอะไรได้บ้าง เป็นการเลือกว่าจะให้ผู้ใช้กลุ่มนี้ทำได้มากน้อยแค่ไหน เช่น อยากจะให้ Users ที่สมัครสมาชิกมาสามารถแก้ไขได้ทั้งหมดก็เลือกเป็น Allowed ดังรูป
    Image
    โดยในตัวเลือกจะมีให้เลือก 3 ตัวด้วยกัน ดังนี้
     1.Allowed ผู้ใช้มีสิทธิ์ในการเพิ่มข้อมูลได้
     2.Inherited สืบทอดมาหรือรับการถ่ายทอด
     3.Denied ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ในการเพิ่มข้อมูลได้
    หมายเลข 5 Calculated Setting แสดงผลการตั้งค่า

เมื่อมีการกำหนดสิทแล้ว Users ก็สามารถทำงานได้ตามที่เรากำหนดหรือในกรณีที่เรามี Admin หลายคนเราก็สามารถกำหนดได้ว่า Admin คนนี้ทำอะไรได้บ้างและทำอะไรได้บ้างหรือจะเข้าหน้าไหนได้บ้างเข้าหน้าไหนไม่ได้บ้างเราก็สามารถกำหนดได้

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ : Joomla
Live Simply, Laugh Often, Love Deeply.....

Return to “Joomla Developing Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests