Page 2 of 2

Re: อยากทราบวิธีทำ ให้ โมดูลแสดงสินค้า 2 สไลด์ครับ

Posted: 26/07/2019 3:12 pm
by Patipat
น่าจะใช่นะครับ ตอนนี้เอา row ออก แล้วครับ แต่ว่า จะทำให้มันแสดง สินค้าจำนวนชิ้นคนล่ะ แบบ ยังไม่ได้ครับ เพราะว่า
ใน config เรากำหนดให้ใส่สิ้นค้าได้ 1 สไลด์เท่านั้น
Selection_999(465).png
Selection_999(465).png (33.57 KiB) Viewed 362 times

Re: อยากทราบวิธีทำ ให้ โมดูลแสดงสินค้า 2 สไลด์ครับ

Posted: 26/07/2019 3:27 pm
by Patipat
ตอนีน้ ทำให้อยู่ใน Position เดียวกันได้แล้วครับ แต่ว่า ตอนแสดงผลยังติดอยุ่ครับ มันแสดงผลเท่ากันหมดเลยครับ ถ้าเรากำหนด 2 มันก็แสดงผล 2 ครับ
Selection_999(466).png
Selection_999(466).png (49.44 KiB) Viewed 357 times

Re: อยากทราบวิธีทำ ให้ โมดูลแสดงสินค้า 2 สไลด์ครับ

Posted: 26/07/2019 3:45 pm
by thatsawan
ที่วางให้ดู ตามภาพนี่ ครบ 12 ตาม grid ป่าว

Re: อยากทราบวิธีทำ ให้ โมดูลแสดงสินค้า 2 สไลด์ครับ

Posted: 26/07/2019 3:47 pm
by Patipat
ครบเลยครับ

module แรก = 6
module สอง = 3
module สาม = 3