Page 1 of 1

วิธีการเชื่อมตารางในฐานข้อมูลใน joomla

Posted: 10/07/2019 4:48 pm
by jamepiyawat
วิธีการเขียนข้อมูลในการเรียกใช้ฐานข้อมูลในภาษา php นั้นก็คงเป็นเรื่องพื้นฐานที่เราก็คงจะเข้าใจกันอยู่แล้วสำหรับผู้ที่มีความรู้ทางด้านนี้แต่ถ้าพูดถึงการเขียนโค้ดใน joomla นั้นก็จะมีหลักการที่แตกต่างกับการเขียนให้เชื่อมต่อฐานข้อมูลในภาษา sql อยู่บ้างเล็กน้อยเพราะถ้าเราไม่รู้หลักการเขียนการ JOIIN ฐานข้อมูลหลาย ๆ ตารางก็คงคิดว่าเป็นเรื่องยากวันนี้เราก็จะมานำเสนอวิธีการเชื่อมตารางในฐานข้อมูลใน joomla กันจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยในการเชื่อมตารางหลาย ๆ ตารางใน sql ก็จะมีโค้ดประมาณนี้

Code: Select all

SELECT * FROM table_a AS a LEFT JOIN table_b AS b ON a.id=b.method_id LEFT JOIN table_c AS c ON a.id=c.id
ก็จะเป็นการเชื่อมตารางแบบ 3 ตารางถ้าเขียนใน joomla ก็จะต้องเขียนประมาณนี้

Code: Select all

$db = joomla\CMS\Factory::getDbo();
            $query = $db->getQuery(true)
->select('*')
->from('table_a AS a')
->leftJoin('table_b AS b ON a.id=b.method_id')
->leftJoin('table_c AS c ON a.id=c.id');
$db->setQuery($query,0,5);
$items = $db->loadAssocList();
 


เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับการเชื่อมหลาย ๆ ตารางใน joomla ก็หวังว่าจะได้รับความรู้สำหรับการเขียน joomla กันไปบ้างนะครับเพราะบางครั้งเราก็จำเป็นจะต้องเข้าไปเขียนโค้ดเองจึงทำให้ความรู้ตรงนี้ก็จำเป็นเหมือนกันอย่างทำผู้เขียนบทความก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความรู้และความเข้าใจในการใช้งาน joomla มากยิ่งขึ้น