ทำความรู้จักกับภาษา python (18) : การสร้างฟังก์ชันโดยมี Variable-length (วาริเอเบิล-เล็งธ)

แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

dawthana
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 604
Joined: 07/12/2016 10:55 am

ทำความรู้จักกับภาษา python (18) : การสร้างฟังก์ชันโดยมี Variable-length (วาริเอเบิล-เล็งธ)

Postby dawthana » 09/01/2017 4:48 pm

การสร้างฟังก์ชันโดยมี Variable-length ใน python (ไพทอน)
การสร้างฟังก์ชันโดยมี Variable-length (วาริเอเบิล-เล็งธ) คือ สามารถเขียนฟังก์ชันโดยมีขนาดของ argument ไม่แน่นอนได้จึงทำให้โปรแกรมมีความยืดหยุ่น ปกติการสร้าง argument จะต้องมีการระบุตัวแปร แต่การสร้างฟังก์ชันที่มีขนาด argument ไม่แน่นอนเพียงระบุ (*ตามด้วยVariable-length) ซึ่งการสร้างฟังก์ชันลักษณะนี้เรียกว่า Variable-length

รูปแบบการสร้างVariable-length

Code: Select all

def function name ([formal_args,] *var_args_tuple):
     “function_docstring”
     function_suite
     return [expression]


ตัวอย่างการสร้างที่มีขนาดไม่แน่นอน
variable-lengh_1.png
variable-lengh_1.png (43.75 KiB) Viewed 791 times

สรุปการสร้างฟังก์ชันโดยใช้ Variable-length
- รูปแบบการเขียนฟังก์ชันโดยมี Keyword (คีย์เวิร์ด) ขึ้นต้นด้วย "def" (เดฟ) ตามด้วย "ชื่อของฟังก์ชัน ( )" และเครื่องหมาย ":"
- สามารถใช้ argument (อาร์กิวเม้นท์) กี่ตัวก็ได้
- โดยระบุ argument ที่ไม่ทราบจำนวนด้วย "*"
- ใช้ loop (ลูป) ในการวนค่าจนครบ argument

ศึกษาข้อมูลมาจาก https://www.youtube.com/watch?v=lkW7Dp9Lwm4&list=PLLi1ciqQAf8TVFbJpl7XY23lzdKrpxsMM&index=18
Last edited by dawthana on 24/01/2017 5:12 pm, edited 1 time in total.


User avatar
Dive Demo
PHP Sr. Member
PHP Sr. Member
Posts: 84
Joined: 01/02/2017 11:10 am

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (18) : การสร้างฟังก์ชันโดยมี Variable-length (วาริเอเบิล-เล็งธ)

Postby Dive Demo » 03/02/2017 2:00 pm

เข้าใจง่ายครับ โดย VL จะเพิ่มมาคือเครื่องหมาย (*) หน้า Argument ที่ไม่ทราบจำนวน และก็สามารถแสดงผล Argument กี่ตัวก็ได้

User avatar
Four
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 813
Joined: 08/01/2018 9:55 am

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (18) : การสร้างฟังก์ชันโดยมี Variable-length (วาริเอเบิล-เล็งธ)

Postby Four » 23/01/2018 2:40 pm

Code: Select all

def func(a, *b):
    for n in b:
        print(n)
    print(a,b)
func("mindphp","python","test","123")


ผลรัน

Image
I am slow walker, but I never walk back. (Abraham Lincoln)

User avatar
Jom07
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 514
Joined: 08/01/2018 9:56 am

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (18) : การสร้างฟังก์ชันโดยมี Variable-length (วาริเอเบิล-เล็งธ)

Postby Jom07 » 25/01/2018 12:26 am

Code: Select all

def func(x, *o):
    for n in o:
        print(n)
    print(x,o)
func("mindphp1","python1","mindphp","python")


ผลรัน

Image

ศึกษาข้อมูลจาก : https://www.youtube.com/watch?v=lkW7Dp9 ... lzdKrpxsMM
Image

Patcharanan.0399
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 114
Joined: 09/04/2018 10:04 am

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (18) : การสร้างฟังก์ชันโดยมี Variable-length (วาริเอเบิล-เล็งธ)

Postby Patcharanan.0399 » 20/04/2018 10:26 am

Code: Select all

def myfunc_var(argl, *vartuple):
    print "Argement is : ", argl
    for v in vartuple:
        print "Vartuple is : ", v
       
myfunc_var ("ABC.com")
print ("\n.....................\n")
myfunc_var ("ABC.com", "DEF.com", "GHI.com")


ผลการรัน
FuncVariable.JPG
FuncVariable.JPG (12.06 KiB) Viewed 689 times

เรียกใช้ฟังก์ชันครั้งที่ 1 กำหนดข้อมูลให้หนึ่งข้อมูล การแสดงผลจะแสดงออกมามี Argement ตัวเดียว
เรียกใช้ฟังก์ชันครั้งที่ 2 กำหนดข้อมูลให้สามข้อมูล การแสดงผลจะแสดงอผลออกได้ทั้งสาม Argement ได้


ศึกษาจาก https://youtu.be/lkW7Dp9Lwm4

rangsan
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 199
Joined: 30/04/2018 9:44 am

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (18) : การสร้างฟังก์ชันโดยมี Variable-length (วาริเอเบิล-เล็งธ)

Postby rangsan » 03/05/2018 12:03 pm

การสร้างฟังก์ชันโดยมี Variable-length (วาริเอเบิล-เล็งธ)

Code: Select all

def summary(name,*arg1):
    total = 0
    for i in range(len(arg1)):
        total += arg1[i]
        print "Arrgrument of index[",i,"]",arg1[i]
    print "Name            : ",name
    print "Output of total : ",total ,"\n"
summary("Rangsan",1,2,3,4,5)
summary("Umnang",2.02,7.36)


ผลลัพธ์การรันโค้ด
Python function Variable-length arguments.png
Python function Variable-length arguments.png (28.16 KiB) Viewed 670 times


ศึกษาจาก : https://www.youtube.com/watch?v=lkW7Dp9 ... M&index=17
It’s never too late to start again.

prakon
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 561
Joined: 02/07/2018 10:45 am

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (18) : การสร้างฟังก์ชันโดยมี Variable-length (วาริเอเบิล-เล็งธ)

Postby prakon » 05/07/2018 7:15 pm

Code: Select all

def myfunc2(arg1,*vartuple):
    print(arg1)
    for v in vartuple:
        print('vartupe is:',v)
    return 0
myfunc2("cat")
myfunc2("cat",'dog','fish')

ศึกษาจาก https://www.youtube.com/watch?v=lkW7Dp9 ... lzdKrpxsMM


Return to “Python Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: facebook.com [Crawler] and 11 guests