หน้า 1 จากทั้งหมด 1

การนำเข้าโมดูลด้วยคำสั่ง from import ในภาษา Python

โพสต์แล้ว: 07/03/2018 5:10 pm
โดย Jom07
การนำเข้าโมดูลด้วยคำสั่ง from import ใน Pythonได้นั้นเราต้องสร้างโมดูลใว้แล้ว เป็นการนำเข้าออบเจ็คทั้งหมดในโมดูลเข้ามาในโปรแกรมหลัก จากนั้นเราจะนำโมดูลนั้นมาใช้งาน โดยใช้คำสั่ง from import เข้ามา
การเรียกใช้โมดูลที่ต้องการนำเข้ามาหลายออบเจ็ค อาจใช้ (,) เพื่อเรียกฟังก์ชันเพิ่ม หรือถ้าต้องการนำเข้าทั้งหมดใช้โดยใช้เครื่องหมาย (*)
ตัวอย่าง จะใช้งานโมดูล Tkinter

โค้ด: เลือกทั้งหมด

from Tkinter import *

root = Tk()

root.mainloop()


ขั้นตอน ที่ 1 เรียกโมดูลมาใช้งานหน้าฟอร์ม โดยใช้ from เพื่อเรียก

โค้ด: เลือกทั้งหมด

from Tkinter import *

ขั้นตอน ที่ 2 เรียกใช้หน้าต่างฟอร์ม Tkinter ขึ้นมา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

root = Tk()

ขั้นตอน ที่ 3 ปิดหน้าฟอร์ม เพื่อเรียกมาขึ้นตอน Run

โค้ด: เลือกทั้งหมด

root.mainloop(


รูปภาพ

จะนำเข้าโมดูล Tkinter เข้ามา


บทความที่เกี่ยวข้อง :
บทความเกี่ยวกับ Python
บทความเกี่ยวกับ Software testing
บทความเกี่ยวกับ PHP