การ return ค่า ออกมาใช้นอก class ใน python

แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

tatiya
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 2845
Joined: 09/07/2018 9:35 am

การ return ค่า ออกมาใช้นอก class ใน python

Post by tatiya »

การ return ค่าออกจากฟังก์ชั่น หรือ Return Statement เป็นการส่งค่าออกจากฟังก์ชั่น ซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกคุณสมบัติของฟังก์ชั่น เช่น Default Vales, Keyword, Variable length และ Anonymous โดยใช้คำว่า "return" แล้วตามด้วยชื่อของตัวแปรที่ต้องการส่งค่าออกจากฟังก์ชั่น

ดูตัวอย่างจาก โค้ดนี้เลยครับ

Code: Select all

class tester():
  def fn(self):
    a = 500
    b = 300
    return a,b
  def fn1(self):
    name,name1 = self.fn()
    print("ในฟังก์ชั่น : %s " %name)
    print("ในฟังก์ชั่น : %s " %name1)
  def fn2(self):
    print("-------------------------------------ฟังก์ชั่น 3-------------------------------------")
    tester.fn1(self)
obj = tester()
mac,mac1 = obj.fn()
obj.fn1()
obj.fn2()
print(mac)
print(mac1)

อธิบายโค้ด ทีละบรรทัดนะครับ
บรรทัดที่ 1 สร้าง class ที่มีชื่อว่า tester ขึ้นมา
บรรทัดที่ 2 สร้างฟังก์ชั่น ที่มีชื่อว่า fn ขึ้นมา self คือตัวที่เราสามารถอ้างอิงเวลาเราเรียกใช่ฟังก์ชั่น หรืออ่านเพิ่มเติ่ม ที่นี่
บรรทัดที่ 3 สร้างตัวแปร a เก็บค่า 500
บรรทัดที่ 4 สร้างตัวแปร b เก็บค่า 300
บรรทัดที่ 5 return ค่า a,b ไว้ใช้นอกฟังก์ชั่น
บรรทัดที่ 6 สร้างฟังก์ชั่น ที่มีชื่อว่า fn1 ขึ้นมา
บรรทัดที่ 7 สร้างตัวแปร name,name1 เพื่อรับค่า a,b ตามลำดับ
บรรทัดที่ 8 print ตัวแปรที่อยู่ใน name ออกมาดู #ผลลัพท์ คือ 500 //จะเห็นได้ว่า ข้อมูลจาก a ที่อยู่ใน fn() จะเข้าอยู่ใน name แล้ว
บรรทัดที่ 9 print ตัวแปรที่อยู่ใน nameๅ ออกมาดู #ผลลัพท์ คือ 300 //จะเห็นได้ว่า ข้อมูลจาก b ที่อยู่ใน fn() จะเข้าอยู่ใน name1 แล้ว
บรรทัดที่ 10 สร้างฟังก์ชั่น fn2() ขึ้นมา
บรรทัดที่ 11 สั่ง ปริ้น -------------------------------------ฟังก์ชั่น 3-------------------------------------
บรรทัดที่ 12 ลองเรียกใช้งาน fn1() ใหม่ทำงานในฟังก์ชั่น fn2()
บรรทัดที่ 13 สร้าง object ชื่อ obj เรียกใช้งาน class tester
บรรทัดที่ 14 สร้างตัวแปร mac,mac1 เพื่อมารับ ข้อมูลจาก fn() คือตัวแปร a,b ตามลำดับ
บรรทัดที่ 15 object obj เรียกใช้งานฟังก์ fn1()
บรรทัดที่ 16 object obj เรียกใช้งานฟังก์ fn2()
บรรทัดที่ 17 print แสดงค่า name
บรรทัดที่ 18 print แสดงค่า name1

ผลลัพท์
ในฟังก์ชั่น : 500
ในฟังก์ชั่น : 300
-------------------------------------ฟังก์ชั่น 3-------------------------------------
ในฟังก์ชั่น : 500
ในฟังก์ชั่น : 300
500
300
Image Image Image GOODBYE AND GOODLUCK EVERYONE Love you all bye. Thank you for everything.
26/09/2019
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Python Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 26 guests