การใช้งาน Python GUI (Tkinter) : Tkinter widget (Anchors)การควบคุมตําแหน่ง

แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

ธวัชชัย แสนหาญ
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 499
Joined: 15/11/2018 10:02 am

การใช้งาน Python GUI (Tkinter) : Tkinter widget (Anchors)การควบคุมตําแหน่ง

Post by ธวัชชัย แสนหาญ »

การใช้งาน Python GUI (Tkinter) : Tkinter widget (Anchors)การควบคุมตําแหน่งภายใน

ในบาง widget สามารถควบคุมการวางตําแหน่ง item ภายในตัวของมันเองได้ เช่น ตัวอักษร Image เป็นต้น
ซึ่งมีทั้งหมด 8 จุด โดยค่าปกติจะอยู่ที่จุดกลาง (Center) สําหรับจุดอื่นๆ ที่สามารถกําหนดวาง Widget
มีดังนี้
สัญลักษณ์
N__ตําแหน่งตรงกลางด้านบนสุดของ Frame
S__ตําแหน่งตรงกลางด้านล่างสุดของ Frame
W__ตําแหน่งตรงกลางด้านซ้ายสุดของ Frame
E__ตําแหน่งตรงกลางด้านขวาสุดของ Frame
NW_ตําแหน่งมุมบนด้านซ้ายของ Frame
NE_ตําแหน่งมุมบนด้านขวาของ Frame
SE_ตําแหน่งมุมด้านล่างขวาของ Frame
SW_ตําแหน่งมุมด้านล่างซ้ายของ Frame

Code

Code: Select all

from tkinter import *
from tkinter import ttk

mainfrm = Tk()
ttk. Frame (height=80, width=200). pack()

ttk.Style().configure("enter.TButton", font=("Times", "10", "bold"), anchor="e")
ttk.Style().configure("cancel.TButton", font=("Times", "10", "italic"), anchor="w")


btnEnter = ttk.Button(mainfrm, text="Enter", style="enter.TButton").place(x=10, y=30)
btnCancel = ttk.Button(mainfrm, text="Cencle", style="cancel.TButton").place(x=100, y=30)
mainfrm.mainloop()

ผลรัน
rr.JPG
rr.JPG (12.41 KiB) Viewed 2956 times
อธิบายคําสั่งโปรแกรม
บรรทัด 7-8 ใช้เมธอด Style) และเมธอด Configure() ของคลาส ttk และกําหนดค่าอ้างอิง
การเรียกใช้งาน ค่ารูปแบบตัวอักษร (font) และกําหนดตําแหน่งตัวอักษรด้วยออปชั่น anchor
บรรทัด 10-11 สร้างปุ่ม Button widget และเปลี่ยนรูปแบบแสดงผลตัวอักษร โดยการเพิ่มออปชัน
style = “enter.TButton” และ style = “cancel.TButton” ตามลําดับ

บทเรียน Python
VDO Tutorial - Python
บทเรียน Python Tensorflow
บทเรียน Python GUI
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Python Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests