การใช้งาน Python GUI (Tkinter) : Tkinter widget (การแจ้งเตือนด้วย messagebox)

แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

ธวัชชัย แสนหาญ
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 499
Joined: 15/11/2018 10:02 am

การใช้งาน Python GUI (Tkinter) : Tkinter widget (การแจ้งเตือนด้วย messagebox)

Post by ธวัชชัย แสนหาญ »

การใช้งาน Python GUI (Tkinter) : Tkinter widget (การแจ้งเตือนด้วย messagebox)

messagebox คือ การแจ้งเตือน หรือ ถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ messagebox คือการแจ้งเตือน เมื่อมีการ Login ผิด
คือเมื่อเรา เข้าสู่ระบบจะต้องมีการกรอก User password ซึ่งการแจ้งเตือนนี้ จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อเกิด เคสที่มีการกรอกรหัสไม่ถูกต้อง
ซึ่งในบทความนี้จะมาทำ การแจ้งเตือนด้วย messagebox โดยการ คลิก ที่ปุ่ม Click แบบธรรมดา ซึ่งเพื่อนสามารถ นำไปดัดแปลง
และนำไปใช้ในส่วนอื่น ๆได้

Code(การแจ้งเตือนด้วย messagebox)

Code: Select all

1	import tkinter as tk
2	from tkinter import ttk, messagebox
3
4	mainfrm = tk.Tk()
5	def msg () :
6	    msg = tk.messagebox.showwarning ("Warning", "ERROR")
7	btn = ttk.Button(mainfrm, text="Click", command=msg, width=10)
8	btn.pack (padx=10, pady=10)
9
10	mainfrm.mainloop()
ผลลัพธ์จากคําสั่งโปรแกรม
click.JPG
click.JPG (17.13 KiB) Viewed 2672 times
อธิบายคําสั่งโปรแกรม
- บรรทัด 2 เพิ่มฟังก์ชั่น messagebox เข้ามายังโปรแกรม
- บรรทัด 5-6 สร้างฟังก์ชั่น msg() ทําหน้าที่สร้างการแจ้งเตือนด้วยเมธอด showwarning() ซึ่งรอการ
เรียกใช้งานเมื่อผู้ใช้งานคลิก Button widget ในบรรทัดที่ 7 ด้วยออปชั่น Command

โครงสร้างคําสั่งการใช้งาน messagebox widget

Code: Select all

messagebox. function(title, message, options)
function คือ เมธอดที่ใช้เรียกให้แสดงผลการแจ้งเตือน ได้แก่ askokcancel(),askquestion(), askyesno(), askretrycancel(), showerror(), showinfo(),showwarning()

title คือ ข้อความที่จะให้ปรากฎบน title bar ของ message widget

message คือ ข้อความที่จะให้แสดงบน message widget

options คือ คุณลักษณะที่ต้องการเปลี่ยน เช่นปุ่ม YES, NO, Cancel รูป icon ที่ปรากกฏบน message widget เช่น INFO, ERROR, WARNING เป็นต้น

บทเรียน Python
VDO Tutorial - Python
บทเรียน Python Tensorflow
บทเรียน Python GUI
การใช้งาน Python GUI
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Python Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: Google Adsense [Bot] and 5 guests