การใช้งาน module passlib.hash เพื่อใช้ในการตรวจสอบ password ยืนยัน ของภาษา python

แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
jirawoot
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 3118
Joined: 17/06/2019 10:30 am

การใช้งาน module passlib.hash เพื่อใช้ในการตรวจสอบ password ยืนยัน ของภาษา python

Post by jirawoot »

การใช้งาน module passlib.hash ของภาษา python
passlib.hash คือ เป็นที่ใช้ module ในภาษา Python ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ไว้ใช้เช็คค่าของ password ยืนยันได้ สำหรับคนที่กำลังหาวิธีการในการตรวจสอบ password ผลลัพธ์ของ module จะออกมาเป็น ค่า boolean ซึ่งมี ค่า true กับ ค่า false ในการใช้งาน ต้องติดตั้งตัว module ก่อนนะครับ ส่วนการเรียกใช้ต้องทำการ import มาจาก library ที่เราได้ทำการติดตั้ง ตัวอย่างการ import จะแสดงอยู่ด้านล่างครับ

การติดตั้ง

Code: Select all

$ pip install passlib
ผลการติดตั้ง

Code: Select all

(venv) test@test-K45A:~/PycharmProjects/test2$ pip install passlib
Collecting passlib
  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/ee/a7/d6d238d927df355d4e4e000670342ca4705a72f0bf694027cf67d9bcf5af/passlib-1.7.1-py2.py3-none-any.whl
Installing collected packages: passlib
Successfully installed passlib-1.7.1
การ import module

Code: Select all

from passlib.hash import pbkdf2_sha256
วิธีการใช้งาน

Code: Select all

from passlib.hash import pbkdf2_sha256
password = pbkdf2_sha256.hash('test')
passwordconfirm='test'
passconfirm=pbkdf2_sha256.verify(passwordconfirm,password)
print(passconfirm)
จากตัวอย่างเรากำหนด รหัสผ่านขึ้นมาแล้วแปลงค่าเก็บไว้ในตัวแปร password
ค่าที่ จะได้ดังนี้

Code: Select all

$pbkdf2-sha256$29000$2juHsJby/h.DUCplTAnBGA$3lmJtDr.GfdPBLIdqGia4RKJH3SyUwo833wZs1EDuQY
แล้วก็นำ password ที่จะตรวจสอบมาตรวจความถูกต้อง ค่าของการตรวจสอบก็จะได้มาเป็น boolean ดังรูป
Selection_013.png
Selection_013.png (6.61 KiB) Viewed 492 times
แล้วถ้าลองกรอกรหัสผิดดู ผลก็จะ false
Selection_014.png
Selection_014.png (7.2 KiB) Viewed 492 times


อ้างอิง
https://www.github.com/efficks/passlib
https://www.bitbucket.org/ecollins/passlib/wiki/Home
https://www.passlib.readthedocs.io/en/stable/

  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Python Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 15 guests