Page 1 of 1

Review Components MD Gallery สำหรับ Joomla 3.4 ช่วยในการสร้างแกลอรี่บนหน้าเว็บ

Posted: 18/02/2016 2:28 pm
by M032
Joomla MindPHP Extension MD Gallery Review
mgallerybox800.png
mgallerybox800.png (195.23 KiB) Viewed 5024 times
Components MD Gallery เป็น Components เพื่อเพิ่มความสามารถไว้สำหรับทำให้เว็บไซต์มีแกลอรี่รูปภาพ เพื่อให้ใช้งานในการอัพโหลดรูปภาพเข้ามายังเว็บไซต์แล้วทำให้มีการใช้งานในส่วนของการจัดการกับส่วนต่างๆของแกลอรี่ง่ายขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ภาพกิจกรรมต่างๆ ภาพกิจกรรมอบรม ภาพกิจกรรมท่องเที่ยวระจำปี เป็นต้น เป็นส่วนเสริมสำหรับเว็บไซต์ที่มีการใช้งานที่ไม่ยุ่งยาก มีความสามารถในการใช้งานสูง ครอบคลุมทุกส่วนในการทำงานเกี่ยวกับแกลอรี่

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
แนะนำ MD Gallery Components สำหรับ Joomla 3.4 ช่วยในการสร้างแกลอรี่บนหน้าเว็บ