Page 1 of 1

Review Plugin MDFiles Documents สำหรับสร้าง Link บทความไปยัง Components MDFiles

Posted: 26/02/2016 3:37 pm
by M032
Joomla MindPHP Extension MDFiles Documents Review

MDFiles Documents เป็น Plugin ใน Joomla เพื่อช่วยในการอัพโหลดใน MDFiles มาแสดงในบทความหรืออื่นๆ มาแสดงในบทความและแปลงเป็นรูปแบบวีดีโอได้ โดยจะมีปุ่มเพื่อให้ใช้งานจากหน้าบทความให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น MDFiles Documents จะเป็น Plugin ที่ใช้งานร่วมกับ Components MDFile ก่อนที่จะใช้งานตัว MDFiles Documents ผู้ใช้งานจำเป็นที่จะต้องทำการติดตั้ง Components MDFile จึงจะสามารถใช้งาน MDFiles Documents ได้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Components MDFile ได้ที่ แนะนำ MDFile Components สำหรับ Joomla ช่วยในการ Download เอกสารบนเว็บไซต์

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
แนะนำ MDFiles Documents ปลั๊กอินช่วยในการทำ Link บทความไปยัง Components MDFiles