Page 1 of 1

Review Mod MDFiles Categories โมดูลนำ Categories จาก MDFile มาแสดง

Posted: 05/03/2016 5:10 pm
by M032
Joomla MindPHP Extension Mod MDFiles Categories Review

MDFileCategories800.png
MDFileCategories800.png (124.38 KiB) Viewed 1519 times

Mod MDFiles Categories เป็น Module Joomla ที่ทำงานร่วมกับ MDFile โดยจะแสดง Categories หรือหมวดหมู่ ของ MDFile ที่มีทั้งหมดมาแสดง บน Joomla โดยที่ admin สามารถกำหนดรูปแบบการใช้งานได้ Mod MDFiles Categories จะเป็น Module ที่ใช้งานร่วมกับ Components MDFile ก่อนที่จะใช้งานตัว Mod MDFiles Categories ผู้ใช้งานจำเป็นที่จะต้องทำการติดตั้ง Components MDFile จึงจะสามารถใช้งาน Mod MDFiles Categories ได้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Components MDFile ได้ที่ แนะนำ MDFile Components สำหรับ Joomla ช่วยในการ Download เอกสารบนเว็บไซต์

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
แนะนำ Mod MDFiles Categories โมดูลนำ Categories จาก MDFile มาแสดง