Page 1 of 1

[Review] Coming Soon Page & Maintenance Mode by SeedProd Plug in ส่วนเสรืมการปิดหน้าเว็บเพื่อปรับปรุง

Posted: 17/06/2015 11:49 am
by prakasit.bank
วิธีการติดตั้งอ่านได้จาก
https://www.mindphp.com/forums/viewtopic ... 57&t=28208
Screenshot_5.png
Screenshot_5.png (8.1 KiB) Viewed 522 times
การใช้งาน Coming Soon Page & Maintenance Mode by SeedProd
ขั้นตอนที่ 1 : เปิดใช้งาน Coming Soon Page & Maintenance Mode by SeedProd มาที่เมนูตั้งค่า(Setting) จะมีเมนู Coming Soon เพิ่มเข้ามาเพื่อให้เราตั้งค่า
Screenshot_4.png
Screenshot_4.png (51.71 KiB) Viewed 522 times
ขั้นตอนที่ 2 : เข้ามาที่ตั้งค่าในส่วนของ General ให้เราสถานะการทำงานของเว็บไซต์ ถ้าเราจะปิดเว็บให้เราเลือก Enable Coming Soon Mode หรือ Enable Maintenance Mode ก็ได้
- จากนั้นมาที่ Page Setting เพื่อเพิ่มข้อความหรือรูปภาพ ขณะที่เว็บปิด
ส่วน Design เราก็สามารถไปตั้งค่าความสวยงามหน้าที่แสดงขณะเว็บปิดได้
ส่วนถ้าอยากจะตั้งค่าเพิ่มเติมจากนี้ต้อง Upgrade เป็น Pro จะเสียค่าใช้จ่าย
1.png
-หลังจากตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยมุมขวาของ Dashboard จะขึ้นว่า Coming Soon Mode Active คือสถานะของเว็บเรา ในตอนนี้เว็บได้ปิดแล้วเข้าสู่ Coming Soon Mode แล้ว
Screenshot_7.png
Screenshot_7.png (26.43 KiB) Viewed 522 times
ทดลองเข้าหน้าเว็บ
*ต้องออกจาก Admin ก่อน ถ้าไม่ออกจะแสดงหน้าเว็บปกติของเรา
Screenshot_6.png
Screenshot_6.png (16.24 KiB) Viewed 522 times