หยุดความอัปปรีย์ของ System.Timer แทนด้วย System.Threading.Timer

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
jataz2
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 255
Joined: 22/02/2011 11:48 am

หยุดความอัปปรีย์ของ System.Timer แทนด้วย System.Threading.Timer

Post by jataz2 »

เดิมใช้ System.Timer เป็นตัวนับเวลา เเล้วเจอปัญหาลุกค้าบอกว่า ทำไมเวลาไม่เดิน หยุดอยู่ที่ 0.00.00 ตลอดเลย ทั้งที่กำหนด ให้มัน Interval ทุกๆวินาทีเเล้วนิ กำหนดค่าทุกอย่างถูกแล้วด้วย

Code: Select all

 Private Sub TmrRecord_Tick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TmrRecord.Tick
    Dim tmeRecord as Date = DateAdd(DateInterval.Second, 1, tmeRecord)
    Label1.Text = FormatDateTime(tmeRecord, DateFormat.LongTime)
  End Sub
event on Tick มันไม่ทำงาน งานของเราก็รวนๆไปกลายเป็นโปรเเกรมเม่อร์กากๆ ในสายตาลูกค้า
เเก้ไขด้วย System.Threading.Timer ครับมาดู code กันเลย

เป็น code ที่เบสิคมากๆครับ คือเอาไว้นับเวลา นับทีละ 1 วินาทีไปเรื่อยๆ ให้เวลาเดินไปเรื่อยๆโดยเเสดงผลลัพท์ไว้ที่ Label1

Code: Select all

Imports Microsoft.VisualBasic
Imports System
Imports System.Threading

Public Class Form2
  Private alarm As Threading.Timer
  Private tmeRecord As Date
  Private strSecound As String
  ReadOnly stateLock As New Object()

  Private Sub Form2_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    Me.alarm = New Threading.Timer(AddressOf Tick, Nothing, CInt(1000), CInt(1000))

  End Sub

  Private Sub Tick(ByVal state As Object)
    tmeRecord = DateAdd(DateInterval.Second, 1, tmeRecord)
    SyncLock stateLock
      strSecound = FormatDateTime(tmeRecord, DateFormat.LongTime)
    End SyncLock
    AccessControl()
  End Sub

  Private Sub AccessControl()
    If Me.InvokeRequired Then
      Me.Invoke(New MethodInvoker(AddressOf AccessControl))
    Else
      Label1.Text = strSecound
    End If
  End Sub
  Private Sub btnStopTimer_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Me.alarm.Change(Timeout.Infinite, Timeout.Infinite)
  End Sub

  Private Sub btnStartTimer_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    Me.alarm.Change(CInt(1000), CInt(1000))
  End Sub
End Class
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Programming - C/C++ & java & Python”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 9 guests