Page 1 of 1

ผมจะใช้ Speech Recognition ในการควบคุมมอเตอร์ ขอ โค๊ด หรือ แนะนำวิธีการด้วยครับ

Posted: 19/03/2015 2:48 pm
by โต๋เทพ
ผมจะใช้ Speech Recognition ในการควบคุมมอเตอร์ ขอ โค๊ด หรือ แนะนำวิธีการด้วยครับ....ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหน...อยากได้ โค๊ด หรือการวิธีการ สั่งงานด้วยเสียง เพื่อควบคุมมอเตอร์ ให้ทำงาน หรือ หยุด ทำงานครับ..หรือ ใช้เสียงสั่งงานออกทาง GPIO ก้ได้ครับ Python