หน้า 1 จากทั้งหมด 1

manual ตืดตั้ง ActiveX เข้าสู่ IE (แบบปกติทำไม่ได้ก็เจอ manual ไป)

โพสต์แล้ว: 05/10/2017 4:55 pm
โดย jataz2
In Windows 7 64-bit I copied the OCX files to C:\Windows\SysWOW64 and then ran:

regsvr32 /s C:\Windows\SysWOW64\PLUGINNAME.ocx

The ActiveX plugin worked fine when I launched IE without prompting for an install.