หน้า 1 จากทั้งหมด 1

การรัน error เรื่อง if IF Statements ในโปรแกรม JetBrains PyCharm Edu

โพสต์แล้ว: 24/01/2018 5:56 pm
โดย Jom07
การจากที่กำลังเรียนภาษา ไพทอน เรื่อง if IF Statements (อีฟ สเตรดเม้นท์) แล้วลองหัดเขียน พบปัญหา การรันเกิด error
ตามภาพ โดยยังไม่รู้สาเหตุเกิดจากอ่ะไรค่ะ

โค้ด
รูปภาพ

โค้ด: เลือกทั้งหมด

var_int = 10
if var_int == 10:
    print ("This is true!")
    print("var_int = ", var_int)
print("\nจบการทำงาน")
print("-------------")


ผลรันที่ error

รูปภาพ

ข้อความที่ขึ้น error : SyntaxError: Non-ASCII character '\xe0' in file C:/Users/JOM/PycharmProjects/untitled/test.py on line 5, but no encoding declared; see

Re: การรัน error เรื่อง if IF Statements ในโปรแกรม JetBrains PyCharm Edu

โพสต์แล้ว: 24/01/2018 6:01 pm
โดย Jom07
ได้แล้วค่ะ ปัญหาคือ ต้องโหลด เป็น python 3.0 ค่ะ

รูปภาพ

Re: การรัน error เรื่อง if IF Statements ในโปรแกรม JetBrains PyCharm Edu

โพสต์แล้ว: 24/01/2018 6:33 pm
โดย Wallapa
มัน Error เพราะมันไม่รองรับภาษาไทยค่ะ
ลองใช้โค้ดนี้ใส่ไว้ด้านบนสุดดูนะคะ

โค้ด: เลือกทั้งหมด

#-*-coding: utf-8 -*-

Re: การรัน error เรื่อง if IF Statements ในโปรแกรม JetBrains PyCharm Edu

โพสต์แล้ว: 24/01/2018 6:46 pm
โดย Jom07
ค่ะ ขอบคุณมากค่า