Page 1 of 1

สร้าง selectซ้อน2ชั้น โดยดึงค่าจาก database ใช้แค่ python

Posted: 22/10/2019 4:07 pm
by May Saithan
สร้าง selectซ้อน2ชั้น โดยดึงค่าจาก database ใช้แค่ python กับ html สามารถทำได้ไหมคะ ตอนนี้ทำได้ถึงดึงค่าจาก DB มาใส่ select แล้วแต่มันไม่ต่อแบบซ้อนกัน