ดู java อ่านเขียนไฟล์ ช่วยผมหน่อยครับ

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

วัชระ สินธุมาลา
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 2
Joined: 02/11/2019 3:09 pm

ดู java อ่านเขียนไฟล์ ช่วยผมหน่อยครับ

Post by วัชระ สินธุมาลา »

ผมต้องการค่าของ ตัวแปรอะเร ใน เมทธอด ของคลาสอื่น มาใช้งาน มันไม่ยอมมา

Code: Select all

import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.util.Scanner;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileReader;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
public class Write3 { 

  public static void modifyFile(String oldString, String newString){//method edit mac
    //1
    String originalFilePath = "d:/java_shutdown/dhcpd.conf";
    String originalFileContent = "";
    //2
    BufferedReader reader = null;
    BufferedWriter writer = null;
    //3
    try {
      //4
      reader = new BufferedReader(new FileReader(originalFilePath));
      //5
      String currentReadingLine = reader.readLine();
      //6
      while (currentReadingLine != null) {
        originalFileContent += currentReadingLine + System.lineSeparator();
        currentReadingLine = reader.readLine();
      }
      //7
      String modifiedFileContent = originalFileContent.replaceAll(oldString, newString);
      
      //8
      writer = new BufferedWriter(new FileWriter(originalFilePath));
      //9
      writer.write(modifiedFileContent);
    } catch (IOException e) {
      //handle exception
    } finally {
      //10
      try {
        if (reader != null) {
          reader.close();
        }
        if (writer != null) {
          writer.close();
        }
      } catch (IOException e) {
        //handle exception
      }
    }
  }////End method modifyFile
   public static void ReadFile() {
    String [] getHost = null, preCutMac = null; 
    String [] hostNameClient = new String [13];
    String [] MacClient = new String [13];
    String cutMac = null, SendVariableMac = null;
    File f = new File("d:/java_shutdown/dhcpd.conf");
    int count = 0 ; 
    FileInputStream inputStream = null;
    try {
      inputStream = new FileInputStream(f);
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Write3.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    Scanner sc = new Scanner(inputStream, "UTF-8");
    while (sc.hasNextLine()) {
      String line = sc.nextLine();
      if(line.contains("host client") ){  
        count++;
        getHost = line.split(" ");
        hostNameClient [count] = getHost[3];
      }
      if(line.contains("hardware ethernet")){//getmac
        preCutMac = line.split(" ");
        for (int i=0; i < preCutMac.length; i++) {
        SendVariableMac = preCutMac[6];
        }
      cutMac = SendVariableMac.substring(0, 17);
      MacClient [count] = cutMac;
      }
    }//end loop while 
     for(int i=1; i < hostNameClient.length; i++  ){ 
       if(i==3){
       }
      System.out.print(hostNameClient[i]);
      System.out.print(" --> ");
      System.out.println(MacClient[i]);
    }  
  }//End method ReadFile
  
}//End Class Writ3
class Test { 
  
  public static void main(String args[])throws FileNotFoundException, IOException {
    Write3 w3 = new Write3();
   int b;
    // b = w3.hostNameClient[].length;
    b=Write3.ReadFile().hostNameClient.length;
     System.out.print(hostNameClient[i]);
      System.out.print(" --> ");
      System.out.println(MacClient[i]);
  }
}
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Programming - C/C++ & java & Python”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests