หน้า 1 จากทั้งหมด 1

จะเขียนคำสั่ง IF ELSE ใน MySQL เพื่อต้องการจะสร้างเงื่อนไขให้ SQL ต่างกัน

โพสต์แล้ว: 20/03/2017 6:30 pm
โดย thatsawan

โค้ด: เลือกทั้งหมด

SELECT n.project_name,v.module_name,v.topic_id,i.project_ip,n.project_id,i.project_ip FROM (phpbb_m_latest_version v) LEFT JOIN phpbb_m_latest_name n ON (n.project_id = v.project_id) LEFT JOIN phpbb_m_latest_ip_server i ON (i.project_id = v.project_id) WHERE  n.project_name = 'aa'
AND IF (i.project_ip = '*',LIKE'% ::1 %', LIKE '%::1%')


จะ IF ส่วนของ WHERE ถ้า ฟิลด์ i.project_ip มีค่า เท่ากับ * จะให้ WHERE i.project_ip LIKE % ::1 %
เเต่ถ้าฟิลด์นั้นไม่ใช้ ให้ WHERE ด้วยคำสั่ง WHERE i.project_ip LIKE ::1

ใน SQL มันทำเเบบนี้ได้มั้ย

Re: จะเขียนคำสั่ง IF ELSE ใน MySQL เพื่อต้องการจะสร้างเงื่อนไขให้ SQL ต่างกัน

โพสต์แล้ว: 21/03/2017 12:15 pm
โดย mindphp
ถ้าเช็ค ไอที ลองทำ การแบ่งมันออกเป็น ช่วง
เช่น
111.222.222.222 แบ่งได้ 4 ช่วง
และตอนค้น
ถ้าช่วงไหนเป็น *
111.222.222.* เราก็ไม่ต้องสนใจตัวเลขส่วนนั้น เพราะ * หมายความว่าเป็นอะไรก็ได้