หน้า 1 จากทั้งหมด 1

การสร้างตารางในฐานข้อมูล PostgreSQL (โพสต์เกรสคิวเอล) แบบใช้โค้ด SQL

โพสต์แล้ว: 13/09/2017 2:21 pm
โดย natnicha001
การสร้างตารางในฐานข้อมูล PostgreSQL (โพสต์เกรสคิวเอล) แบบ ใส่โค้ด

รูปภาพ

ขั้นตอนการสร้างตารางด้วย โค้ด SQL (เอส คิว แอล) ใน ฐานข้อมูล PostgreSQL (โพสต์เกรสคิวเอล)

ขั้นตอนที่ 1 คลิกเลือกฐานข้อมูลที่เราต้องการสร้างตาราง

ขั้นตอนที่ 2 คลิกที่ปุ่ม SQL (เอส คิว แอล) เพื่อใส่โค้ด SQL (เอส คิว แอล)

ขั้นตอนที่ 3 เราจะทำการสร้างตาราง ชื่อ member โดยมี
mem_id ประเภท varchar จำนวน 3 ตัวอักษร กำหนดเป็นคีย์หลัก
mem_user ประเภท varchar จำนวน 20 ตัวอักษร โดยกำหนดเป็นค่าห้ามซ้ำ ห้ามว่าง
mem_pass ประเภท varchar จำนวน 20 ตัวอักษร โดยกำหนดเป็นค่าห้ามว่าง
mem_email ประเภท varcha จำนวน 100 ตัวอักษร โดยกำหนดเป็นค่าห้ามซ้ำ ห้ามว่าง

โดยมีโค้ดดังนี้

โค้ด: เลือกทั้งหมด

create table member(
mem_id varchar (3) primary key,
mem_user varchar (20) unique not null,
mem_pass varchar (20) not null,
mem_email varchar (100) unique not null);


ขั้นตอนที่ 4
จากนั้นกดปุ่ม Query