แนบไฟล์ภาพ เขียน เขียน code insert จะนำข้อมูลลง DB

เกี่ยวกับ ปัญหาการใช้งาน การติดตั้ง ฐานข้อมูล MySql Oracle MSSQL ect...
การเขียน คำสั่ง SQL เพื่อดึกข้อมูล บอร์ดนี้ควรระบุโครงสร้างตารางของท่านในคำถามด้วยนะ

Moderator: mindphp

Mmn
PHP Newbie
PHP Newbie
โพสต์: 2
ลงทะเบียนเมื่อ: 16/12/2017 1:03 pm

แนบไฟล์ภาพ เขียน เขียน code insert จะนำข้อมูลลง DB

โพสต์โดย Mmn » 16/12/2017 1:12 pm

สวัสดีคะ เขียน เขียน code insert จะนำข้อมูลลง DB แต่ฟิลด์อื่นสามารถเพิ่มลงได้แล้ว แต่ไฟล์ภาพที่เลือกมาเอาลง DB ได้แค่ชื่อคะ แต่ต้องการให้ตอนดึงข้อมูลมาโชว์ จะโชว์รูปภาพที่แนบไปคะ ไม่ใช่โชว์แค่ชื่อภาพ รบกวนให้คำแนะนำด้วยนะคะ


File insert

โค้ด: เลือกทั้งหมด

  <p>เพิ่มสิทธิ์การทำงานให้กับพนักงานภายในร้าน</p>

     <div class="controls">
              <input name="firstname" id="firstname" class="form-control" placeholder="Firstname" type="text">
              <input name="lastname" id="lastname" class="form-control" placeholder="Lastname" type="text">
              <input name="address" id="address" class="form-control" placeholder="Address" type="text">
              <input name="username" id="username" class="form-control" placeholder="Username" type="text">
              <input name="pwd" id="pwd" class="form-control" placeholder="Password" type="password">
              <input name="cpwd" id="cpwd" class="form-control" placeholder="Confirm Password" type="password">

              <input name="pic" id="pic" class="form-control" type="file"> <br>
             
              <label>Type:</label>
              <input type="radio"  id="userlevel" name="userlevel" value="Admin"> ผู้ดูแลระบบ
              <input type="radio"  id="userlevel" name="userlevel" value="Staff_01"> พนักงานระดับ 1
              <input type="radio"  id="userlevel" name="userlevel" value="Staff_02"> พนักงานระดับ 2
              <button type="submit" class="btn btn-primary btn-lg btn-block info">บันทึกข้อมูล</button>
           </div>
         </div>
      </div>       
    </form>
</div>
File บันทึกข้อมูลลง DB

โค้ด: เลือกทั้งหมด

<?php session_start();?>
<?php

if (!$_SESSION["UserID"]){  //check session

     Header("Location: index.php"); //ไม่พบผู้ใช้กระโดดกลับไปหน้า login form

}else{?>

<?php
   include("../connection.php");
   $firstname = $_REQUEST["firstname"];
   $lastname = $_REQUEST["lastname"];
   $address = $_REQUEST["address"];
   $username = $_REQUEST["username"];
   $pwd = $_REQUEST["pwd"];
   $pic = $_REQUEST["pic"];
   $userlevel = $_REQUEST["userlevel"];
   

   
   //เพิ่มเข้าไปในฐานข้อมูล
   $sql = "INSERT INTO officer(firstname,lastname,address,username,pwd,pic,userlevel)
          VALUES('$firstname', '$lastname', '$address', '$username', '$pwd', '$pic', '$userlevel')";

   $result = mysqli_query($con, $sql) or die ("Error in query: $sql " . mysqli_error());
   
   //ปิดการเชื่อมต่อ database
   mysqli_close($con);
   //จาวาสคริปแสดงข้อความเมื่อบันทึกเสร็จและกระโดดกลับไปหน้าฟอร์ม
   
   if($result){

      echo "<script type='text/javascript'>alert('เพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้ว')</script>";
        echo "<meta http-equiv ='refresh'content='0;URL=add_user.php'>";//
   
   }
   else{
   echo "<script type='text/javascript'>";
   echo "alert('Error back to register again');";
   echo "</script>";
}
?>

<?php }?>


ไฟล์ Show ข้อมูลโดยดึงมาจาก DB

โค้ด: เลือกทั้งหมด

<?php
            include '../connection.php';

    /* ---------------------------SHOWDATA---------------------------- */
            $sql = "select * from officer";
            $result =  mysqli_query($con, $sql) or die ("Error in query: $sql " . mysqli_error());
            $num = mysqli_num_rows($result);
            $i = 0;
            while ($i < $num) {
                $row = mysqli_fetch_array($result);
                //$ID = $row['ID'];
                 $firstname = $row['firstname'];
                $lastname = $row['lastname'];
                $address = $row['address'];
                //$username = $row['username'];
                //$pwd = $row['pwd'];
                $pic = $row['pic'];
                //$userlevel = $row['userlevel'];                echo "<tr>";
                //echo "<td>$ID</td>";
                echo "<td>$firstname</td>";
                echo "<td>$lastname</td>";
                echo "<td>$address</td>";
               // echo "<td>$username</td>";
                //echo "<td>$pwd</td>";
                echo "<td>$pic</td>";
                //echo "<td>$userlevel</td>";
             
                echo"<td><center><a href ='edituser.php?show_id=$row[id]'> <img src='../img/detail.png' height='16' width='16'> </a></center></td>";


                echo"<td><center><a href ='edituser.php?show_id=$row[id]'> <img src='../img/edit.png' height='16' width='16'> </a></center></td>";

                echo"<td><center><a href = 'delete-u.php?delete_id=$row[id]' onclick=\"return confirm('คุณต้องการลบข้อมูล!!!!')\"> <img src='../img/delete.png' height='16' width='16'> </a>         </center></td>";

                echo"</tr>";


                $i++;
            }
            mysqli_close($con);
?>
           

        </tr></tbody></table></div>
<div> </div>
 <!-- ===================================================== Form ========================================== -->
<br><br>

</body>
</html>

<?php }?>


ภาพประจำตัวสมาชิก
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
โพสต์: 20160
ลงทะเบียนเมื่อ: 22/09/2008 6:18 pm
ติดต่อ:

Re: แนบไฟล์ภาพ เขียน เขียน code insert จะนำข้อมูลลง DB

โพสต์โดย mindphp » 16/12/2017 1:18 pm

เก็บชื่อไฟล์ ไว้ในฐานข้อมูล แล้ว อ้างตำแหน่ง path ที่เก็บรูปจริงใน Server มาแสดง
ลองดูตามนี้
https://www.youtube.com/watch?v=5UFod7TgzSI&t=25s
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: viewtopic.php?f=6&t=2042

Mmn
PHP Newbie
PHP Newbie
โพสต์: 2
ลงทะเบียนเมื่อ: 16/12/2017 1:03 pm

Re: แนบไฟล์ภาพ เขียน เขียน code insert จะนำข้อมูลลง DB

โพสต์โดย Mmn » 16/12/2017 1:50 pm

ทำตามแล้วคะ แต่ยังติด ERROR คะ

โค้ด: เลือกทั้งหมด

<?php session_start();?>
<?php

if (!$_SESSION["UserID"]){  //check session

     Header("Location: index.php"); //ไม่พบผู้ใช้กระโดดกลับไปหน้า login form

}else{?>

<?php
   include("../connection.php");
   $firstname = $_REQUEST["firstname"];
   $lastname = $_REQUEST["lastname"];
   $address = $_REQUEST["address"];
   $username = $_REQUEST["username"];
   $pwd = $_REQUEST["pwd"];   //$pic = $_REQUEST["pic"];
   
   if(!empty($_FILES['pic']['name'])){
      $filename=md5($_FILES['pic']['name'].time());
      $ext=explode('.','$_FILES'['pic']['name']);

      $dest=__DIR__.DIRECTORY_SEPARATOR.'img'.DIRECTORY_SEPARATOR.'filename'.'.'.$ext[1];

      if (!copy($_FILES['pic']['tmp_name'],$dest)) {
         echo'UPLOAD ERROR';
         exit();
      }

      $pic = $filename.'.'.$ext[1];

   }   $userlevel = $_REQUEST["userlevel"];
   

   
   //เพิ่มเข้าไปในฐานข้อมูล
   $sql = "INSERT INTO officer(firstname,lastname,address,username,pwd,pic,userlevel)
          VALUES('$firstname', '$lastname', '$address', '$username', '$pwd', '$pic', '$userlevel')";

   $result = mysqli_query($con, $sql) or die ("Error in query: $sql " . mysqli_error());
   
   //ปิดการเชื่อมต่อ database
   mysqli_close($con);
   //จาวาสคริปแสดงข้อความเมื่อบันทึกเสร็จและกระโดดกลับไปหน้าฟอร์ม
   
   if($result){

      echo "<script type='text/javascript'>alert('เพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้ว')</script>";
        echo "<meta http-equiv ='refresh'content='0;URL=add_user.php'>";//
   
   }
   else{
   echo "<script type='text/javascript'>";
   echo "alert('Error back to register again');";
   echo "</script>";
}
?>

<?php }?>


ภาพประจำตัวสมาชิก
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
โพสต์: 20160
ลงทะเบียนเมื่อ: 22/09/2008 6:18 pm
ติดต่อ:

Re: แนบไฟล์ภาพ เขียน เขียน code insert จะนำข้อมูลลง DB

โพสต์โดย mindphp » 16/12/2017 4:04 pm

ขึ้น Error ว่าอะไรครับ
ทดสอบโปรแกรมที่ไหน
ใช้ php เวอร์ชั่นอะไร
ฟอร์มสร้างไว้อย่างไร
โค้ดที่ยกมายังไม่ เพียงพอสำหรับจะวิเคราะห์ ปัญหา
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: viewtopic.php?f=6&t=2042


ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 6 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน