Page 1 of 1

คู่มือการใช้งานเว็บบอร์ดเบื้องต้น การเพิ่มรายชื่อศตรู

Posted: 14/02/2019 5:31 pm
by จันนุสรณ์ ดีแก่
คู่มือการใช้งานเว็บบอร์ดเบื้องต้น การเพิ่มรายชื่อศตรู

พีเอชพีบีบี (phpBB ย่อจาก php Bulletin Board) เป็นโปรแกรมระบบกระดานสนทนาบนอินเทอร์เน็ตแบบโอเพนซอร์ส ทำงานด้วยภาษาพีเอชพี ฟิวเจอร์หนึ่งที่เราอยากแนำนำคือ การเพิ่มรายชื่อศตรู รายชื่อศตรูเปรียบเสมือนการตั้งค่าจำกัดบุคคลบุคคลหนึ่ง ไม่มีสิทธฺ์ในการเข้าใช้โดยที่คุณจะไม่เห็นการกระทำของสมาชิกที่เป็นศัตรู เช่น ข้อความที่ศัตรูโพสต์ ข้อความส่วนตัวที่ศัตรูส่งมา แต่คุณจะยังคงเห็นข้อความของ ผู้ดูแล หรือ administrator อยู่ ซึ่งเมื่อทำความรู้จักกับ ศตรูเรียบร้อยแล้ว ไปดูในส่วนของการตั้งค่ากัน สำหรับใครที่ต้องการศึกษาในเรื่องของการยกเลิกรายชื่อศตรู สามารถศึกษาได้จาก
คู่มือการใช้งานเว็บบอร์ดเบื้องต้น การยกเลิกหรือลบรายชื่อศตรู

การตั้งค่ารายชื่อศัตรู

1. ทำการเข้าสู่ระบบและเลือกดังภาพ
Screenshot_2019-02-14 (3) yourdomain com - ตั้งค่าส่วนตัวสมาชิก - รายชื่อศัตรู.png
Screenshot_2019-02-14 (3) yourdomain com - ตั้งค่าส่วนตัวสมาชิก - รายชื่อศัตรู.png (117.31 KiB) Viewed 1361 times
คำอธิบาย
หมายเลข 1 ตั้งค่าส่วนตัว
หมายเลข 2 เพื่อนและศัตรู
หมายเลข 3 รายชื่อศัตรู
หมายเลข 4 ค้นหาสมาชิกที่ต้องการให้เป็นศัตรู
หมายเลข 5 เมื่อค้นหาสมาชิกเสร็จทำการโพส

2. เมื่อถึงหน้านี่เลือกใช่
Screenshot_2019-02-14 (3) yourdomain com - ตั้งค่าส่วนตัวสมาชิก - ยืนยัน.png
Screenshot_2019-02-14 (3) yourdomain com - ตั้งค่าส่วนตัวสมาชิก - ยืนยัน.png (58.13 KiB) Viewed 1361 times
ผลลัพธ์ก่อนตั้งค่า
Screenshot_2019-02-14 (3) yourdomain com - ตั้งค่าส่วนตัวสมาชิก - รายชื่อศัตรู(2).png
Screenshot_2019-02-14 (3) yourdomain com - ตั้งค่าส่วนตัวสมาชิก - รายชื่อศัตรู(2).png (95.35 KiB) Viewed 1361 times
ผลลัพธ์หลังตั้งค่า
Screenshot_2019-02-14 (3) yourdomain com - ตั้งค่าส่วนตัวสมาชิก - รายชื่อศัตรู(1).png
Screenshot_2019-02-14 (3) yourdomain com - ตั้งค่าส่วนตัวสมาชิก - รายชื่อศัตรู(1).png (95.87 KiB) Viewed 1361 times

ประโยชน์ เพื่อรู้วิธีการเพิ่มศัตรู รู้ความหมายในส่วนของศัตรูมากยิ่งขึ้น

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ :phpBB
- บทความเพิ่มเติม phpBB
- บทเรียน วีดีโอ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ phpBB
- ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ phpBB
- ถามตอบเกี่ยวกับ phpBB
รวมแหล่งดาวโหลด phpBB