หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ต้องการเช็คค่าว่างของ form ก่อนที่จะใช้ ajax ในก

โพสต์แล้ว: 27/03/2017 2:08 pm
โดย gainkullan
ต้องการเช็คค่าว่างของ form ก่อนที่จะใช้ ajax ในการส่งข้อมูล ต้องวนลูปอย่างไรคะ

[code][<script>
$().ready(function() {

// validate signup form on keyup and submit
$("#signupForm2").validate({
rules: {

dst: "required"
},
messages: {
dst: "Please enter your dst"
}
});

});

$(document).ready(function() {
// submit form using $.ajax() method

$('#signupForm2').submit(function(e){

e.preventDefault(); // Prevent Default Submission

$.ajax({
url: 'submit_comment.php',
type: 'POST',
data: $(this).serialize() // it will serialize the form data
})

.fail(function(){
alert('Ajax Submit Failed ...');
});
});
});
</script>
/code]

ต้องการเช็คค่าว่าง validate ของ form ก่อนที่จะใช้ ajax ในการส่งข้อมูล ต้องวนลูปอย่างไรคะ
เพราะว่าเมื่อเข้าเช็คค่าเรียบร้อยเเล้ว ไม่สามารถให้ ajax ทำงานได้ค่ะ ต้องเเก้ไขอย่างไรคะ TT'