หน้า 1 จากทั้งหมด 1

สอบถามการอ้างอิงตัวแปร

โพสต์แล้ว: 05/10/2017 5:57 pm
โดย Ik Kat
ต้องการสร้างตัวแปร canvas และให้อ้างอิงไปที่ this._text_canvas สามารถใช้คำสั่งอะไรได้บ้างค่ะ

โค้ด: เลือกทั้งหมด

Plugin.prototype = {
        init: function () {
            this._text = $(this.element).find(".picedit_textbox");
            this._text_canvas = this._text.children("canvas")[0];
            this._text_ctx = this._text_canvas.getContext("2d");
            };
            };