Page 1 of 1

ผมกำลังเขียน โปรเกมส่งอาจารย์คับ เขียนเกี่ยวกับ Process creation แต่มีปัญหามากๆ

Posted: 12/12/2010 5:49 pm
by lingcanon
มันมีปัญหาตรงที่อาจารย์บอกว่าโปรแกรมผมมันไม่ยืดหยุ่นคับ

<script language="JavaScript">
var i=parseInt(i);
var j=parseInt(j);

process = new Array();
process[0]=prompt("¡ÃسҡÃÍ¡ ª×èÍ Process Root :");
var num=prompt("¨Ó¹Ç¹ SubProcess ¢Í§ "+process[0]);
num=parseInt(num);

if(num!=0){
document.write(process[0]+" >> ");
for(i=1;i<=num;i++){
process=prompt("¡ÃسҡÃÍ¡ ª×èÍ SubProcess ·Õè"+i+":");
document.write(process+" ");
}
document.write("<br>");
}
for(j=1;j<=num;j++){
var num1=prompt("¨Ó¹Ç¹ SubProcess ¢Í§ "+process[j]);
num1=parseInt(num1);
if(num1!=0){
document.write(process[j]+" >> ");
for(i=1;i<=num1;i++){
process[num+i]=prompt("¡ÃسҡÃÍ¡ ª×èÍ SubProcess ·Õè"+i+":");
document.write(process[num+i]+" ");
}
document.write("<br>");
}
}
document.write("*************"+"<br>");


</script>

โคสที่ผมเขียนเป็นแบบนี้อ่าคับ

ช่วยทีนะคับตันไปหมดแย้ว ผมแนบรูปโจทย์อาจารย์มาให้ด้วยนะคับ

อันนี้ตัวโจทย์นะคับ

อันนี้อาจารย์ต้องการแบบนี้คับ


คุงมากๆนะคับ

Re: ผมกำลังเขียน โปรเกมส่งอาจารย์คับ เขียนเกี่ยวกับ Process creation แต่มีปัญหามากๆ

Posted: 12/12/2010 6:40 pm
by ecitepage.com
ตันอะไรน่ะ

Re: ผมกำลังเขียน โปรเกมส่งอาจารย์คับ เขียนเกี่ยวกับ Process creation แต่มีปัญหามากๆ

Posted: 12/12/2010 7:36 pm
by lingcanon
คือว่าโคสผมมันไม่ยืดหยุ่นอ่าคับ

แต่อาจารย์เขาต้องการแบบยืดหยุ่นอ่าคับ