Page 1 of 1

ต้องการ PHP Programmer ร่วมงาน

Posted: 19/04/2015 4:51 pm
by thom642010
เรียน ชาว PHP ทุกท่าน ด่วน
ต้องการ PHP Programmer ร่วมงาน contact 6 เดือน
เรื่องของ skill php ที่ต้องการจะเป็นดังนี้ครับ

- มีประสบการณ์ 3-5 ปี ขึ้นไป
- มีความสามารถในการไล่ code เก่าได้ และ develop ใหม่ได้
- สามารถไปนั่งที่ site ลูกค้าได้ full-time

เดี๋ยวส่งตามหลังให้อีกทีครับ อย่างไรก็ตามสามารถส่ง profile เบื้องต้นที่มีมาให้ก่อนก็ได้ครับ ระบุเงินเดือนที่ต้องการ

ขอบคุณครับ

ติดต่อทาง pm

Re: ต้องการ PHP Programmer ร่วมงาน

Posted: 09/10/2015 12:15 pm
by Enasikora
ชักอยากจะไปลองกินดูบ้างแล้วซิ